NEW YORK. Jehovas vittnen har meddelat att det kommer att anordnas internationella tredagarssammankomster i städer runt om på jorden från och med juni 2014 och fram till januari 2015. Sammankomstserien börjar i USA och fortsätter sedan i Australien, Ecuador, England, Grekland, Mexiko, Sydkorea, Tyskland och Zimbabwe. De här internationella sammankomsterna kommer att hållas samtidigt som de regionala sammankomster som Jehovas vittnen anordnar varje år.

Den internationella sammankomstserien börjar den 6 juni 2014 på arenan Ford Field i Detroit i Michigan. Omkring 45 500 förväntas vara med vid sammankomsten, däribland 2 500 utländska delegater.

Jehovas vittnen från andra länder är inbjudna till de internationella sammankomsterna, och vid många av dem kommer också missionärer att vara närvarande. J. R. Brown, talesman för Jehovas vittnen vid deras huvudkontor i Brooklyn i New York, säger: ”Våra internationella sammankomster är alltid spännande och uppmuntrande. Vi åker dit med våra familjer och vänner, och vi tror att allmänheten också kommer att uppskatta att få komma dit och lyssna på det fina program som är förberett. Vi kan förvänta oss något alldeles särskilt!”

Temat på sammankomstserien är ”Sök Guds rike först!” Brown förklarar att ”programmet betonar ett centralt tema i Bibeln och två av Jehovas vittnens mest grundläggande läror: att Guds rike upprättades 1914 och att Jesus Kristus är kung i det riket. Man kan säga att sammankomsten markerar att Guds rike har regerat i hundra år.”

Jehovas vittnen kommer snart att ta del i en internationell kampanj för att bjuda in allmänheten till de här sammankomsterna. Precis som vid alla Jehovas vittnens möten är det fri entré, och ingen kollekt tas upp.

På Jehovas vittnens officiella hemsida, jw.org, finns uppgifter om tid och plats för sammankomsterna ”Sök Guds rike först!” Journalister kan kontakta Jehovas vittnens kontor för att få mer information och även få namn på lokala kontakter om de vill skriva om sammankomsten.

Presstalesman:

Internationellt: J. R. Brown, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000