Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

9 OKTOBER 2014
INTERNATIONELLA NYHETER

Jehovas vittnens agerande under ebolautbrottet

Jehovas vittnens agerande under ebolautbrottet

NEW YORK. Medan ebola härjar i Västafrika fortsätter Jehovas vittnen att hjälpa sina medlemmar att skydda sig mot sjukdomen.

När Jehovas vittnens avdelningskontor i det drabbade området fick veta att ebolaviruset hade upptäckts i Guinea, och snabbt spridits till de närliggande länderna Liberia och Sierra Leone, skickade man genast ut en varning till alla församlingar i de tre länderna. I breven förklarade man hur farligt viruset är, hur det sprids och vilka försiktighetsåtgärder man bör vidta för att förhindra spridningen. Man bifogade också riktlinjer och förslag från de lokala myndigheterna. ”Många i området vet inte hur sjukdomar sprids och det är vanligt med falska rykten om var ebola kommer ifrån, och därför var många till en början väldigt osäkra på vad de skulle göra”, säger Collin Attick, talesman för Jehovas vittnen i Sierra Leone. ”Men när våra församlingsmedlemmar fick anvisningar på mötena i Rikets sal var de positiva och snabba att följa dem.”

I juli började Jehovas vittnens resande representanter göra tvådagarsbesök i alla församlingar i Sierra Leone och Guinea. Vid besöken höll de en föreläsning med temat ”Lydnad räddar liv”. Målet var att informera om hur man rent praktiskt kan skydda sig mot sjukdomen och att uppmuntra alla att följa de senaste riktlinjerna. De här besöken kommer att fortsätta under november 2014. Jehovas vittnen ställde också i ordning handtvättsstationer med klorinblandat vatten vid ingångarna till alla sina möteslokaler (kända som Rikets sal) i Guinea, Liberia och Sierra Leone. De flesta Jehovas vittnen i de här länderna har följt det exemplet och har gjort liknande anordningar i sina hem.

En familj med Jehovas vittnen respekterar säkerhetsåtgärderna genom att hålla sig inom det område som satts i karantän i Doloområdet, som ligger öster om Monrovia i Liberia. Karantänen hävdes den 8 september 2014.

Enligt en rapport den 1 oktober 2014 från Världshälsoorganisationen hade totalt 7 178 fall rapporterats, och över 3 300 har dött i det aktuella ebolautbrottet i Västafrika. Men siffrorna väntas stiga. Fram till den 2 oktober hade ett av de 2 800 vittnena i Guinea och Sierra Leone smittats och dött. Hon var sjuksköterska och dog den 25 september 2014. Av de 6 365 vittnena i Liberia har 10 dött i sjukdomen, varav 6 jobbade inom vården. Även om viruset nyligen har spridits till Nigeria har inga vittnen där smittats. Inga av Jehovas vittnens missionärer i de här länderna har heller rapporterats smittade. Många av dem var på semester eller med på sammankomster i Europa och USA då viruset började spridas. Några har nyligen återvänt till sin missionärsverksamhet, där de vidtar försiktighetsåtgärder och följer anvisningarna från landets avdelningskontor. På grund av flygrestriktioner eller andra omständigheter väntar andra missionärer fortfarande på att få åka tillbaka.

En handtvättsstation utanför en Rikets sal i Sierra Leone.

Volontärerna i Jehovas vittnens hjälpkommittéer hjälper vittnena i de värst drabbade länderna att ta hand om sina familjer och sina medtroende. ”När vi följer Bibelns principer för hygien och karantän hjälper det oss att hantera situationen”, säger Thomas Nyain, talesman för Jehovas vittnen i Liberia. ”Som Jehovas vittnen undviker vi också begravningsritualer som strider mot Bibeln. Det har visat sig vara till skydd för alla våra medlemmar, särskilt under den här svåra tiden.”

I Sierra Leone sände en lokal radiokanal ut ett viktigt meddelande till allmänheten där man berättade hur Jehovas vittnen hjälper sina medlemmar och andra i samhället att undvika ebolaviruset. Myndigheterna där har begärt att Jehovas vittnens hjälpkommittéer också ska hjälpa de lokala myndigheterna.

”Vi blir uppmuntrade när vi hör att våra andliga bröder och systrar i Västafrika är försiktiga medan de fortsätter med sin religiösa verksamhet och med att undervisa andra om Bibeln i den utsträckning som är möjlig”, säger J. R. Brown, talesman vid Jehovas vittnens huvudkontor. ”Vi tänker på och ber för våra medtroende och andra som kämpar med följderna av ebolaviruset.”

Presstalesmän:

Internationellt: J. R. Brown, informationsavdelningen USA, tel. +1 718 560 5000

Guinea: Thierry Pourthié, tel. +224 631 40 96 50

Liberia: Thomas Nyain, tel. +231 886 513 414

Nigeria: Paul Andrew, tel. +234 7080 662 020

Sierra Leone: Collin Attick, tel. +232 77 850 790