Med början den 27 april gjorde ett kraftigt oväder att stora tornados bildades i de centrala och södra delarna av USA. Många hus förstördes, och mer än 30 personer uppges ha dött. Jehovas vittnens avdelningskontor i USA meddelar att inga Jehovas vittnen dog eller skadades under katastrofen, men sju av deras hem fick skador. Dessutom skadades tre av deras möteslokaler. Hjälpkommittéer med frivilliga Jehovas vittnen från området ger hjälp åt dem som drabbats.

Presstalesman:

Internationellt: J. R. Brown, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000