NEW YORK. Lillian Gobitas Klose dog den 22 augusti 2014 i sitt hem i Fayetteville i Georgia, 90 år gammal. Som ung blev hon huvudperson i ett historiskt rättsfall, som behandlades av högsta domstolen i USA, på grund av att hon valde att inte hälsa flaggan.

Från vänster: William Henry Gobitas, Walter Gobitas och Lillian Gobitas efter att barnen stängts av från skolan sedan de vägrat hälsa flaggan 1935.

Ett brev som Lillian Gobitas skrev till skolstyrelsen 1935 för att försvara sin tro.

Lillian och hennes yngre bror William, som båda var Jehovas vittnen, valde att sluta hälsa flaggan sedan de, den 6 oktober 1935, hört ett radiosänt tal som behandlade Bibelns befallningar mot avgudadyrkan. På grund av det stängdes de av från skolan några veckor senare. För att försvara deras rättigheter lämnade deras pappa, Walter, in en stämningsansökan och vann i distriktsdomstolen. Skolstyrelsen överklagade till högsta domstolen, och den 3 juni 1940 förlorade familjen målet som kallades Minersville School District v. Gobitis (familjens namn var felstavat i domstolshandlingarna). Tre år senare, på amerikanska flaggans dag, den 14 juni 1943 när högsta domstolen avgjorde ett annat fall, West Virginia State Board of Education v. Barnette, ändrade de sitt beslut i fallet Gobitis. Det gjorde att barn till Jehovas vittnen kunde börja i skolan igen. Det här var första gången i USA:s historia som högsta domstolen ändrade sitt beslut inom så kort tid.

Lillian Gobitas var dotter till Walter och Ruth Gobitas och föddes den 2 november 1923 i Minersville i Pennsylvania. Hon döptes som ett Jehovas vittne den 14 mars 1935. När hon var 20 år började hon undervisa andra om Bibeln på heltid, och från februari 1946 till april 1953 arbetade hon vid Jehovas vittnens huvudkontor i Brooklyn i New York.

Lillian och hennes man, Erwin Klose, 1954 när de var missionärer i Wien i Österrike.

När Lillian var med på Jehovas vittnens sammankomster i Europa 1951 träffade hon Erwin Klose på Jehovas vittnens avdelningskontor i Tyskland. De höll kontakten under tiden som Erwin gick igenom Vakttornets bibelskola Gilead, Jehovas vittnens missionärsutbildning som hölls i South Lansing i staten New York. När han tog examen 1952 åkte han till sitt nya distrikt i Wien i Österrike. I februari 1954 tog även Lillian examen från missionärsutbildningen.

Lillian och Erwin gifte sig den 24 mars 1954 och fortsatte som missionärer tillsammans i Österrike. I slutet av det året återvände de till USA, eftersom Erwins hälsa hade försämrats på grund av den brutala behandling han utsatts för i ett av nazisternas koncentrationsläger för att han var ett Jehovas vittne. De fick senare två barn, Stephen Paul och Judith Deborah. Familjen flyttade 1967 till Riverdale i Georgia, där de tillsammans försökte göra mer för att undervisa andra om Bibeln.

Lillian lämnade efter sig sin dotter, Judith Klose; två systrar, Jeanne Fry och Grace Reinisch; och en bror Paul Gobitas. Hon föregicks i döden av sin man, sina föräldrar, sin bror William Gobitas, sin syster Joy Yubeta, och sin son, Stephen Paul Klose.

Presstalesman:

Internationellt: J. R. Brown, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000