Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

13 MAJ 2015
USA

Jehovas vittnen öppnar översättningskontor för amerikanskt teckenspråk i Florida

Jehovas vittnen öppnar översättningskontor för amerikanskt teckenspråk i Florida

FORT LAUDERDALE, Florida. Den 14 november 2014 började flytten för Jehovas vittnens team som översätter till amerikanskt teckenspråk (ASL) från Patterson i staten New York till Fort Lauderdale i Florida. De har översatt Bibeln och bibliska publikationer till ASL på Jehovas vittnens utbildningscentrum i Patterson sedan 1995. Under de senaste månaderna har nya kontor och inspelningsstudior färdigställts i byggnaden i Fort Lauderdale. Sedan i maj 2015 har översättningskontoret fungerat fullt ut.

Jehovas vittnens filmer på ASL finns tillgängliga online på jw.org och på dvd. Filmerna används också regelbundet på de möten som hålls varje vecka i mer än 500 församlingar jorden runt, och även på möten som hålls i stora lokaler och arenor, däribland två årliga kretssammankomster och den årliga regionala sammankomsten.

”Vårt mål är att se till att våra filmer är lätta att förstå för de flesta som använder ASL, oavsett vilket land de kommer ifrån eller vilken utbildning de har”, säger Jonathan Galvez, som har hand om översättningskontoret i Florida. Han fortsätter: ”ASL används i omkring 45 länder och precis som med talade språk, finns det dialekter på teckenspråk. Nu när vår verksamhet har flyttat till Fort Lauderdale kommer våra översättare i kontakt med en större variation av människor från olika länder som använder ASL.

Frank Bechter, som doktorerar i social, kulturell och lingvistisk antropologi, var 2014 med vid Jehovas vittnens regionala sammankomst på ASL i Richmond i Virginia, som en del av sin språkliga och antropologiska forskning om teckenspråk och dövsamhället. Han säger: ”Er organisation går verkligen in för att få en hög kvalitet på både översättningen av ASL och presentationen av det, vilket blev uppenbart på mötet i Richmond. Och det märktes speciellt med tanke på att ni upprepade gånger visade välgjorda översättningar av bibelverser. Jag tyckte att språket i dem var utmärkt.” Han fortsätter: ”Jag uppskattar vittnenas arbete med att översätta Bibeln till ASL så bra, eftersom det är en mycket viktig bok i vårt samhälle och i världshistorien. Och jag tycker att döva, precis som alla andra, ska ha tillgång till sådana viktiga dokument som har format världen.”

Jehovas vittnens översättningsteam världen över har framställt och gratis gett ut mängder av inspelat material på omkring 80 olika teckenspråk. Jehovas vittnen har också skapat appen JW Library Sign Language som gör att man lätt kan ladda ner, organisera och spela upp teckenspråksfilmer från jw.org.

Presstalesman:

Internationellt: J. R. Brown, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000