Gå direkt till innehållet

27 FEBRUARI 2015
USA

Jehovas vittnen får utmärkelse för gröna hus

Jehovas vittnen får utmärkelse för gröna hus

NEW YORK. Jehovas vittnen, som är kända världen över för att de undervisar i Bibeln, har uppmärksammats för sitt fina arbete med att projektera och bygga hus som är hållbara ur ett miljöperspektiv.

Organisationen Green Building Initiative (GBI) gav Jehovas vittnen utmärkelser för två nya byggnader vid deras anläggning i Wallkill i staten New York: bostadshus F på Watchtower Farms som blev färdigt under senare delen av 2012 och kontorsbyggnaden i Wallkill som blev färdig 2014. Båda byggnaderna fick den finaste utmärkelsen, Four Green Globes.

Kontorsbyggnaden i Wallkill.

Shaina Sullivan, marknadschef på GBI, säger: ”Av alla byggnader som utvärderats jorden runt är det mindre än fyra procent som uppfyllt kraven för att få den högsta certifieringen, Four Green Globes.” Sullivan tillägger att kontorsbyggnaden i Wallkill ”är det första projektet i staten New York som får den här certifieringen och som inte är ett bostadshus”. Jenna Middaugh, projektledare på GBI, säger: ”Av de 23 byggnader [i USA] som har fått Four Green Globes sedan 2006 är det kontorsbyggnaden i Wallkill som fått högst poäng, 94 procent.”

Bostadshus F på Watchtower Farms.

Green Globes är ett kommersiellt klassificeringssystem och certifieringsprogram som används av GBI och som låter en tredje part på plats utvärdera om byggnaderna är hållbara ur ett miljöperspektiv. För att få en sådan utmärkelse måste man ta hänsyn till miljön både när man utformar byggnader och omgivningar. Det kräver att man fokuserar på en bra vattenförvaltning, att man minimerar energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser, att man förbrukar så lite naturresurser som möjligt genom bra materialval samt att man skapar en sund inomhusmiljö.

Solcellspaneler står för minst 10 procent av den elektricitet som kontorsbyggnaden i Wallkill behöver, något som bidragit till att det hållbara projektet blivit prisbelönt.

David Bean, miljökoordinator för Jehovas vittnens anläggningar i USA, säger: ”De här utmärkelserna är en bekräftelse på att vi har lyckats nå de höga mål som vi sätter för alla våra byggprojekt. Vi försöker också uppfylla kraven för Green Globe när vi projekterar och bygger vårt nya huvudkontor i Warwick i staten New York.”

Ett grönt tak håller på att läggas. Det bidrar till att göra Jehovas vittnens nya huvudkontor i Warwick i staten New York ekologiskt hållbart.

Zeny St. Jean arbetar vid Jehovas vittnens huvudkontor och samordnar deras större byggprojekt världen över. Hon säger: ”Även om vårt huvudmål är att fler ska få lära sig mer om Bibeln, är vi glada för de här utmärkelserna, eftersom de visar att våra ansträngningar att bygga miljömedvetet världen över fått ett professionellt erkännande.”

Presstalesman:

Internationellt: J. R. Brown, informationsavdelningen USA, tel. +1 718 560 5000