NEW YORK. När Jehovas vittnens nya huvudkontor i Warwick stod klart i augusti 2016 fick de officiellt erkännande för anläggningens hållbara design. Green Building Initiative (GBI), en organisation som miljöklassificerar och certifierar kommersiella byggnader, gav vittnena högsta miljömärkning, fyra Green Globes, för alla de sju byggnader som var aktuella för bedömning.

Shaina Weinstein, en av cheferna på GBI, säger: ”Av 965 projekt i hela landet är det endast 64 byggnader som fått högsta utmärkelsen, fyra Green Globes. Det är anmärkningsvärt att Jehovas vittnen får fyra Green Globes för alla sju byggnader i Warwick. Att de lyckats med det visar prov på stort engagemang i att hitta lösningar som är miljövänliga och vatten- och energisparande.”

Klassificeringssystemet Green Globes, som används av GBI. Alla sju byggnaderna vid Jehovas vittnens huvudkontor som var aktuella för bedömning nådde upp till ett poängresultat på över 90 procent, motsvarande fyra Green Globes.

Enligt sin officiella hemsida är GBI ”en ideell organisation som verkar för att påskynda införandet av byggmetoder som ger resurssnåla, hälsosamma och miljömässigt hållbara byggnader”. GBI klassificerar nya byggnader med hänsyn till hållbar design och drift. Som en del av klassificeringssystemet genomför en utomstående expert en utvärdering på plats för att kontrollera GBI:s bedömning.

David Bean, miljökoordinator för Jehovas vittnens anläggningar i USA, säger: ”Vi är mycket glada över de här utmärkelserna. De vittnar om engagemanget hos alla som varit med och byggt en anläggning med många olika inslag av hållbar design – en anläggning som smakfullt smälter in i Sterling Forest State Park.”

Det gröna taket på huvudbyggnaden består av inhemska växter som planterats i ett växtmedium ovanpå ett vattentätt skikt. Regnvatten som rinner av från taken behandlas på plats för att minska belastningen på den statliga vattenreningen.

Vittnena såg bland annat till att bevara träden på tomten och använda fällda träd i själva byggprojektet. ”Jag gillade beslutet att ta vara på träden, som fällts för att röja plats på tomten, och återanvända dem i de nya byggnaderna”, säger Jeffrey Hutchinson, före detta parkförvaltare i Sterling Forest. ”Det vittnena gjort är utmärkt ur miljöperspektiv.” Shaina Weinstein säger också: ”Enligt oss är Warwickprojektet ett exempel på vad klimatsmart design och byggnation handlar om.”

Richard Devine, som var ordförande i kommittén för byggprojektet i Warwick, säger: ”Vår organisation har i årtionden sett till att våra fastigheter i Brooklyn bevarat sin skönhet. Nu ser vi fram emot att ta hand om våra miljövänliga byggnader i Warwick och bevara vackra Sterling Forest.”

Presstalesman:

David Semonian, informationsavdelningen, USA, tel. +1 845 524 3000