Gå direkt till innehållet

14 FEBRUARI 2017
USA

Jehovas vittnen får högsta miljömärkning för hållbar design av sitt nya huvudkontor

Jehovas vittnen får högsta miljömärkning för hållbar design av sitt nya huvudkontor

NEW YORK. När Jehovas vittnens nya huvudkontor i Warwick stod klart i augusti 2016 fick de officiellt erkännande för anläggningens hållbara design. Green Building Initiative (GBI), en organisation som miljöklassificerar och certifierar kommersiella byggnader, gav vittnena högsta miljömärkning, fyra Green Globes, för alla de sju byggnader som var aktuella för bedömning.

Shaina Weinstein, en av cheferna på GBI, säger: ”Av 965 projekt i hela landet är det endast 64 byggnader som fått högsta utmärkelsen, fyra Green Globes. Det är anmärkningsvärt att Jehovas vittnen får fyra Green Globes för alla sju byggnader i Warwick. Att de lyckats med det visar prov på stort engagemang i att hitta lösningar som är miljövänliga och vatten- och energisparande.”

Klassificeringssystemet Green Globes, som används av GBI. Alla sju byggnaderna vid Jehovas vittnens huvudkontor som var aktuella för bedömning nådde upp till ett poängresultat på över 90 procent, motsvarande fyra Green Globes.

Enligt sin officiella hemsida är GBI ”en ideell organisation som verkar för att påskynda införandet av byggmetoder som ger resurssnåla, hälsosamma och miljömässigt hållbara byggnader”. GBI klassificerar nya byggnader med hänsyn till hållbar design och drift. Som en del av klassificeringssystemet genomför en utomstående expert en utvärdering på plats för att kontrollera GBI:s bedömning.

David Bean, miljökoordinator för Jehovas vittnens anläggningar i USA, säger: ”Vi är mycket glada över de här utmärkelserna. De vittnar om engagemanget hos alla som varit med och byggt en anläggning med många olika inslag av hållbar design – en anläggning som smakfullt smälter in i Sterling Forest State Park.”

Det gröna taket på huvudbyggnaden består av inhemska växter som planterats i ett växtmedium ovanpå ett vattentätt skikt. Regnvatten som rinner av från taken behandlas på plats för att minska belastningen på den statliga vattenreningen.

Vittnena såg bland annat till att bevara träden på tomten och använda fällda träd i själva byggprojektet. ”Jag gillade beslutet att ta vara på träden, som fällts för att röja plats på tomten, och återanvända dem i de nya byggnaderna”, säger Jeffrey Hutchinson, före detta parkförvaltare i Sterling Forest. ”Det vittnena gjort är utmärkt ur miljöperspektiv.” Shaina Weinstein säger också: ”Enligt oss är Warwickprojektet ett exempel på vad klimatsmart design och byggnation handlar om.”

Richard Devine, som var ordförande i kommittén för byggprojektet i Warwick, säger: ”Vår organisation har i årtionden sett till att våra fastigheter i Brooklyn bevarat sin skönhet. Nu ser vi fram emot att ta hand om våra miljövänliga byggnader i Warwick och bevara vackra Sterling Forest.”

Presstalesman:

David Semonian, informationsavdelningen, USA, tel. +1 845 524 3000

 

Det nya huvudkontoret i Warwick i staten New York täcker mindre än 20 procent av den cirka en kvadratkilometer stora tomten som vittnena köpte den 17 juli 2009.

En förstärkning med stenar och dukar begränsar erosionen och bidrar till att stabilisera den omkringliggande vägbanken.

Stora stenar fraktas bort från tomten under ett tidigt skede av byggprojektet. Mer än 240 000 ton sten från tomten återanvändes i projektet.

För att skydda sjön Blue Lake från inflöde av slam installerade man en slamspärr längs strandkanten. Spärren består av en flytande överdel, en tät duk och en galvaniserad kedja som är fäst längst ner på duken för att hålla den på plats.

Återvinningscontainrar. Över 70 procent av allt avfall från byggplatsen skickades till godkända återvinningsstationer i stället för att hamna på soptippen.

Arbetare planterar växter utanför huvudentrén till Jehovas vittnens huvudkontor. Landskapet utgörs bland annat av inhemska träd, växter och marktäckare.

Installation av ett geotermiskt ledningsnät, en del av värmesystemet som cirkulerar på 152 meters djup. Temperaturen djupt ner i marken är stabil, medan lufttemperaturen varierar mycket från sommar till vinter. Ett geotermiskt system utnyttjar den stabila temperaturen i marken genom att den cirkulerande vätskan absorberar värme från marken för att värma upp byggnaderna under vintern, och under sommaren avleder den cirkulerande vätskan värme från byggnaderna till marken. Det geotermiska systemet förväntas reducera energibehovet för uppvärmning och kylning av byggnaderna med 40 procent.

Inne i huvudbyggnaden. Ytskikten på väggar och innertak uppfyllde kraven som Green Building Initiative fastställt för lågemitterande material, dvs. produkter som inte avger stora mängder kemiska ämnen och därför inte utgör någon hälsofara för dem som vistas i byggnaden.