Ukraina

25 JULI 2017

Politiker besökte öppet hus på avdelningskontoret i Ukraina

Jehovas vittnens avdelningskontor i Ukraina höll öppet hus den 2 maj 2017. Det var första gången sedan 2001.

6 JULI 2015

Jehovas vittnen sände ett specialmöte till Ukrainas krigszon

Jehovas vittnen i Ukraina anordnade ett specialmöte den 14 februari 2015 för att ge andlig uppmuntran till de mer än 17 000 vittnen som bor i det krigshärjade området i östra Ukraina.

21 NOVEMBER 2014

Uppdatering: Jehovas vittnen organiserar hjälpinsats för tusentals flyktingar i Ukraina

Jehovas vittnens avdelningskontor i Ukraina organiserar hjälpinsatser för de tusentals Jehovas vittnen som flytt på grund av kriget i östra Ukraina.