Den 25 oktober 2012 dömde FN:s kommitté för mänskliga rättigheter till förmån för 388 Jehovas vittnen i Sydkorea som av samvetsskäl vägrat militärtjänst. Enligt domen ska Sydkorea kompensera dem eftersom deras rättigheter blivit kränkta. Sydkorea är också förpliktigat att ta bort dem ur brottsregistret. Den här domen ger tyngd åt en liknande dom som fälldes den 24 mars 2011 och som var till förmån för 100 Jehovas vittnen i Sydkorea som också de blivit dömda till fängelsestraff för att ha vägrat militärtjänst av samvetsskäl. Jehovas vittnens presstalesman i Sydkorea, Dae-il Hong säger: ”De här domarna blir en uppmaning till Sydkorea att frige de 733 unga Jehovas vittnen som just nu sitter i fängelse.”

Presstalesmän:

J. R. Brown, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000

Dae-il Hong, Sydkorea, tel. +82 10 3951 0835