Måndagen den 7 oktober 2013 avslog Europadomstolens stora kammare Rysslands begäran om omprövning av domen från den 6 juni som rörde två Jehovas vittnen. Ryssland dömdes då för kränkning av rätten till sekretess, och myndigheterna beordrades att betala skadestånd på 5 000 euro vardera till V. Zhukova och Y. Avilkina. I det här fallet hade ryska myndighetspersoner begärt tillgång till deras läkarjournaler utan deras medgivande. Ryssland begärde att målet skulle tas upp i den stora kammaren, som är Europadomstolens högsta instans. Men begäran avslogs. Domen från den 6 juni blir därför slutgiltig, vilket innebär att Ryssland måste respektera rätten till sekretess i detta och liknande fall och betala de skadestånd som domstolen slagit fast.

Presstalesmän:

Internationellt: J. R. Brown, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000

Ryssland: Grigorij Martynov, tel. +7 812 702 2691