Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

31 OKTOBER 2013
RYSSLAND

Stora kammaren avslår Rysslands begäran om omprövning

Stora kammaren avslår Rysslands begäran om omprövning

Måndagen den 7 oktober 2013 avslog Europadomstolens stora kammare Rysslands begäran om omprövning av domen från den 6 juni som rörde två Jehovas vittnen. Ryssland dömdes då för kränkning av rätten till sekretess, och myndigheterna beordrades att betala skadestånd på 5 000 euro vardera till V. Zhukova och Y. Avilkina. I det här fallet hade ryska myndighetspersoner begärt tillgång till deras läkarjournaler utan deras medgivande. Ryssland begärde att målet skulle tas upp i den stora kammaren, som är Europadomstolens högsta instans. Men begäran avslogs. Domen från den 6 juni blir därför slutgiltig, vilket innebär att Ryssland måste respektera rätten till sekretess i detta och liknande fall och betala de skadestånd som domstolen slagit fast.

Presstalesmän:

Internationellt: J. R. Brown, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000

Ryssland: Grigorij Martynov, tel. +7 812 702 2691