Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Jehovas vittnen sjunger under ett möte i Rostov-na-Donu i Ryssland.

22 SEPTEMBER 2016
RYSSLAND

DEL 1

Expertutlåtanden: Ryssland använder antiextremistlag för att angripa Jehovas vittnen

Expertutlåtanden: Ryssland använder antiextremistlag för att angripa Jehovas vittnen

Det här är del 1 av 3 i en artikelserie som bygger på exklusiva intervjuer med forskare inom religion, politik och sociologi samt sovjetiska och post-sovjetiska studier.

SANKT PETERSBURG. Riksåklagarens kansli i Ryssland försöker få Jehovas vittnen extremistförklarade. Om domstolen går på åklagarens linje kan det leda till att Jehovas vittnen blir avregistrerat som trossamfund i Ryssland, vilket skulle betyda att deras verksamhet blir förbjuden i hela landet. Vittnena har bestridit anklagelserna, och rättsprocessen förväntas återupptas den 23 september 2016.

Rättsfallet mot Jehovas vittnen grundar sig på Rysslands antiextremistlag, vilket några sakkunniga har kallat ”diskriminerande”, ”högst felaktigt” och ”helt absurt”.

Doktor Derek Davis

”Den typ av extremism som borde bekämpas är sådan som sätter andras liv på spel”, säger doktor Derek Davis, tidigare chef för J.M. Dawson Institute of Church-State Studies vid Baylor University. ”Att bekämpa annat är i sig en typ av extremism.”

Doktor Mark Juergensmeyer

Varför vidtar man sådana extrema åtgärder mot en fridsam religiös grupp som Jehovas vittnen? Doktor Mark Juergensmeyer, chef för Orfalea Center for Global and International Studies vid University of California, säger: ”Att inskränka religionsfriheten och kalla det extremistbekämpning är ett fult knep.” Doktor Jim Beckford, ledamot i British Academy, förklarar vidare att ”personer inom den rysk-ortodoxa kyrkan är i maskopi med ordningsmakten för att gynna sina egna intressen och för att undertrycka alla som de ser som konkurrenter”.

Doktor Jim Beckford

Personer insatta i ämnet förklarar att problemet inte bara ligger i att man missbrukar lagen, utan också i att lagens utformning gör att det är så lätt att missbruka den. Människorättsorganisationen SOVA i Moskva säger: ”Som vi har påpekat upprepade gånger är antiextremistlagen, med sin luddiga formulering, ett perfekt verktyg för att åtala politiska motståndare eller andra grupper som sticker ut från mängden.”

Doktor Emily Baran

Doktor Emily Baran, lektor i rysk och östeuropeisk historia vid Middle Tennessee State University, säger: ”Ryska medborgare borde vara bekymrade över statens beslut att diskriminera vittnena, eftersom det visar att man är beredd att inskränka liknande rättigheter för andra grupper och kan använda liknande metoder mot andra minoriteter.”

Presstalesmän:

Internationellt: David Semonian, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000

Ryssland: Jaroslav Sivulskij, tel. +7 812 702 2691