SANKT PETERSBURG. Myndigheterna i Ryssland tar till nya grepp och hotar att stänga Jehovas vittnens administrativa centrum.

Riksåklagarens kansli skickade ett brev daterat den 2 mars 2016 där det stod att ”det religiösa samfundet kommer att upplösas”, om man inte inom två månader upphör med den verksamhet som myndigheterna stämplar som extremistisk. Jaroslav Sivulskij, talesman för Jehovas vittnen i Ryssland, säger: ”Om den juridiska person som vi använder nationellt avregistreras kommer alla fastigheter som vi äger att beslagtas, och det skulle i slutändan leda till att Jehovas vittnens verksamhet förbjuds i hela Ryssland.”

Jehovas vittnens administrativa centrum i Ryssland.

Ironiskt nog skedde det här nästan på dagen 25 år efter att Jehovas vittnen blev lagligt registrerade i Ryssland. Jehovas vittnens administrativa centrum registrerades den 27 mars 1991 och omregistrerades den 29 april 1999, och det ligger i byn Solnetjnoje, omkring 40 kilometer nordväst om Sankt Petersburg. Hotet om att stänga det är den senaste i raden av aggressioner som regeringen riktat mot vittnena. Under det senaste året har myndigheterna bland annat infört ett importförbud av Jehovas vittnens litteratur, inklusive biblar på ryska. Under året blev Ryssland också det enda land i världen som förbjuder Jehovas vittnens officiella webbplats, jw.org. Sivulskij säger: ”Antiextremistlagen har felaktigt använts mot Jehovas vittnens verksamhet i Ryssland, och därför bestrider vi de här besluten. Vi vill fortsätta att anordna möten och ägna oss åt vårt fridsamma bibliska undervisningsarbete på samma sätt som vi gjort här i Ryssland de senaste 125 åren.”

På senare tid har ryska myndigheter uppträtt mer och mer fientligt mot Jehovas vittnen, och det verkar till stor del ha att göra med regeringens kopplingar till den rysk-ortodoxa kyrkan. The New York Times har rapporterat att det finns en ”nära allians mellan regeringen och den rysk-ortodoxa kyrkan”. Enligt internationella medier verkar det här samröret bidra till det aggressiva motståndet och till att det stiftats lagar som används mot både Jehovas vittnen och andra religiösa minoriteter. Nyhetsbyrån AP rapporterade att regeringens ”åtgärder mot Jehovas vittnen i Ryssland har oroat aktivister för religionsfrihet”. Reuters rapporterar att ”Jehovas vittnen och många andra ... nu faller inom ramen för vilka som kan åtalas med stöd av Rysslands antiextremistlag”. I december 2015 skrev The Independent att syftet med Rysslands lagstiftning är att ”förhindra terrordåd och ultranationalistiskt våld”. Trots det har den använts för ”att åtala medlemmar av sådana fridsamma trossamfund som Jehovas vittnen”, som det beskrevs i The Huffington Post den 20 mars 2016. Jehovas vittnen fortsätter att försöka få upprättelse i landets domstolar och i Europadomstolen, men den 25 mars 2016 rapporterade The Moscow Times att Ryssland ”har stiftat en ny lag som ger ryska domstolar rätt att upphäva domslut från internationella domstolar”.

Besökare i lobbyn vid Jehovas vittnens administrativa centrum i Ryssland.

Jehovas vittnens administrativa centrum i Ryssland används för att organisera och understödja kostnadsfri bibelundervisning för ryska medborgare. Erfarna medarbetare där har också tät kontakt med de Jehovas vittnen som på frivillig basis hjälper personer som har drabbats av till exempel naturkatastrofer. Ryssland har en befolkning på över 146 000 000 invånare, och mer än 175 000 av dem är Jehovas vittnen.

David Semonian, talesman vid Jehovas vittnens huvudkontor i New York, säger: ”Vi är mycket besvikna över att regeringen till och med hotar med att stänga vårt avdelningskontor i Ryssland. Jehovas vittnen och många andra jorden runt väntar nu med stort intresse på att se hur detta kommer att utvecklas.”

Presstalesmän:

Internationellt: David Semonian, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000

Ryssland: Jaroslav Sivulskij, tel. +7 812 702 2691