Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Nya världens översättning av Den heliga skrift på ryska.

18 NOVEMBER 2016
RYSSLAND

DEL 2

Expertutlåtanden: Det är fel av Ryssland att försöka förbjuda Nya världens översättning

Expertutlåtanden: Det är fel av Ryssland att försöka förbjuda Nya världens översättning

Det här är del 2 av 3 i en artikelserie som bygger på exklusiva intervjuer med forskare inom religion, politik och sociologi samt sovjetiska och post-sovjetiska studier.

SANKT PETERSBURG. Myndigheter i Ryssland försöker förbjuda Nya världens översättning av Den heliga skrift, som har getts ut av Jehovas vittnen, och stämpla den som extremistisk.

Doktor Ekaterina Elbakjan

Om domstolen går på åklagarsidans linje och förbjuder Nya världens översättning skulle den ”bryta mot tillägget till artikel 3 i den federala lagen mot extremism, som Putin undertecknade hösten 2015”, säger Ekaterina Elbakjan, professor i sociologi och sociala processer vid universitetet för arbetsmarknads- och samhällsrelationer i Moskva. I tillägget till artikel 3 står det rakt på sak: ”Bibeln, Koranen, Tanakh och Kanjur, deras innehåll eller citat från dem, kan inte klassas som extremistiskt material.”

Doktor Roman Lunkin

”Vem hade trott att en lag som stiftades för att skydda vissa heliga skrifter skulle göra att andra heliga skrifter förbjuds?” säger doktor Roman Lunkin, chef för Centrum för forskning om religion och samhälle vid Institutionen för Europa vid ryska vetenskapsakademin i Moskva. ”Jehovas vittnen och deras översättning av Bibeln är de första som drabbas.”

Doktor Jeffrey Haynes

Jeffrey Haynes, professor i politik och rektor för Centre for the Study of Religion, Conflict and Cooperation vid London Metropolitan University, säger: ”Rysslands försök att förbjuda en sådan bibel skulle bryta mot överenskommelser om religionsfrihet, eftersom landet är en medlemsstat i ICCPR [konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter].”

Fallet mot Nya världens översättning drivs i en domstol i Viborg, som ligger cirka 14 mil nordväst om Sankt Petersburg. Under den andra dagen av de förberedande förhandlingarna, den 26 april 2016, godkände domaren åklagarens yrkande om att skjuta upp fallet i väntan på en undersökning av Nya världens översättning som domstolen begärt. Jehovas vittnen fick ingen möjlighet att presentera sitt försvar. Domstolen beslutade att undersökningen skulle göras av Centret för sociokulturella studier, vars negativa utlåtande om Nya världens översättning låg till grund för åklagarens ursprungliga yrkande. Högsta domstolen i Ryssland har i ett prejudicerande fall slagit fast att någon som tidigare yttrat sin åsikt i saken som behandlas inte får användas som sakkunnig, men domstolen i Viborg går emot det prejudikatet genom att låta centret undersöka Nya världens översättning.

Doktor Gerhard Besier

Man väntar fortfarande på resultatet av undersökningen, men flera forskare har uttryckt respekt för Jehovas vittnens bibelöversättning. Doktor Gerhard Besier, chef för Sigmund Neumann-institutet för frihets- och demokratiforskning, säger: ”Världen över har Nya världens översättning fått goda omdömen av bibelforskare som representerar olika religiösa samfund.”

Människorättsorganisationen SOVA i Moskva skrev i sitt nyhetsbrev Misuse of Anti-Extremism för februari 2016: ”Vi kan inte hitta några som helst tecken på extremism i Nya världens översättning.” Sedan dess har SOVA nästan varje månad skrivit i sina nyhetsbrev om sitt tydliga ställningstagande mot Rysslands agerande. I juni 2016 skrev de till exempel: ”Vi vill upprepa att vi anser att förföljelsen av Jehovas vittnen i Ryssland och förbuden mot deras litteratur och sammanslutningar är religiös diskriminering.”

Presstalesmän:

Internationellt: David Semonian, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000

Ryssland: Jaroslav Sivulskij, tel. +7 812 702 2691