Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Domstolen i Viborg, där domare Roman Jurevitj Petrov begärde att Centret för sociokulturella studier skulle granska Nya världens översättning av Den heliga skrift, utgiven av Jehovas vittnen.

28 NOVEMBER 2016
RYSSLAND

DEL 3

Internationella experter förkastar ryska ”expertanalyser”

Internationella experter förkastar ryska ”expertanalyser”

Det här är del 3 av 3 i en artikelserie som bygger på exklusiva intervjuer med forskare inom religion, politik och sociologi samt sovjetiska och post-sovjetiska studier.

SANKT PETERSBURG. Jehovas vittnen och deras litteratur har blivit föremål för granskning av Centret för sociokulturella studier på begäran av en rysk domstol. En undersökning var klar i augusti 2015 och låg till grund för ett pågående fall mot Nya världens översättning av Den heliga skrift, som getts ut av Jehovas vittnen. Ytterligare en undersökning pågår.

Doktor Mark Elliott

Högt ansedda experter både i och utanför Ryssland kritiserar de här granskningarna. En av dem, doktor Mark Elliott, grundare av och redaktör för East-West Church and Ministry Report, säger: ”De vittnen som staten anser vara ’experter’ på religiösa frågor, däribland de som inte gillar Jehovas vittnens bibelöversättning, saknar ofta expertis och trovärdighet och kommer med ogrundade ’utlåtanden’ i trosfrågor.”

Doktor Roman Lunkin

Doktor Roman Lunkin, chef för Centrum för forskning om religion och samhälle vid Europainstitutet vid ryska vetenskapsakademin i Moskva säger så här om Centret för sociokulturella studier: ”Inte en enda av experterna har examen i religionsvetenskap, och de är inte ens insatta i Jehovas vittnens litteratur. Deras analys innehåller citat från information som kommer från Irenaeus av Lyon-centret, en radikal ortodox antisektorganisation, som är känd för att motstå Jehovas vittnen och många andra religioner och samfund.”

Doktor Ekaterina Elbakyan

”Jag måste tyvärr hålla med doktor Lunkin”, säger doktor Ekaterina Elbakjan, professor i sociologi och sociala processer vid universitetet för arbetsmarknads- och samhällsrelationer i Moskva. ”Det stämmer att religiösa expertanalyser i dagens Ryssland ofta görs av sådana som inte är specialister och att de så att säga är ett beställningsverk, där en expert inte tillåts berätta vad han verkligen kommer fram till.”

Ekatarina var med vid två rättegångar i Taganrog och deltog som expert i appellationsdomstolen i Rostov-na-Donu. Hon berättar vidare: ”Jag fick med egna ögon se det videomaterial som användes för att anklaga Jehovas vittnen för extremism. Jag gav två gånger utförliga redogörelser i domstolen och förklarade att det här var en helt vanlig kristen gudstjänst och att den inte hade något med extremism att göra. Men domstolen tog inte hänsyn till det här sakkunniga utlåtandet. Det är omöjligt att missa att det här är en tydlig och systematisk utveckling mot religiös diskriminering. Så länge den här tendensen håller i sig finns det förstås inga garantier för att troende ska sluta klassas som extremister på grund av sina trosuppfattningar.”

Presstalesmän:

Internationellt: David Semonian, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000

Ryssland: Jaroslav Sivulskij, tel. +7 812 702 2691