Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

2 JULI 2013
RYSSLAND

Europadomstolen fastslår rätten till sekretess

Europadomstolen fastslår rätten till sekretess

NEW YORK. Torsdagen den 6 juni 2013 beordrade Europadomstolen att Ryssland skulle betala skadestånd på 5 000 euro vardera till V. Zhukova och Y. Avilkina. Ryska myndighetspersoner hade begärt fram deras läkarjournaler utan deras medgivande. Domstolen fastslog att det här var i strid med grundläggande sekretesslagar, som de kallade ”en viktig princip” som garanteras i Europakonventionen.

Rättsprocessen har tagit fem år att fullborda. År 2007 beordrade en åklagare i Sankt Petersburg att sjukvårdsinrättningar i staden skulle informera åklagarens kontor om ”alla fall där Jehovas vittnen vägrar att ta emot blodtransfusion eller blodets huvudkomponenter” utan att informera patienten om detta eller få patientens medgivande. Den 9 mars 2009 ansökte därför vittnena om att Europadomstolen skulle ta upp fallet Avilkina and Others v. Russia. I beslutet kallade domstolen Rysslands agerande för ”förtryckande”, och den bekräftade att det inte finns några ”relevanta eller tillräckliga skäl” för att myndighetspersoner ska få tillgång till den här privata informationen.

Grigorij Martynov, en talesman för Jehovas vittnen i Ryssland, sa om det här positiva utslaget: ”Det här beslutet kommer att bidra till att skydda de grundläggande rättigheterna för alla ryska medborgare och alla nationer som ingår i Europarådet.”

Presstalesmän:

Internationellt: J. R. Brown, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000

Ryssland: Grigorij Martynov, tel. +7 812 702 2691