Den 20 december avslog en appellationsdomstol i Sankt Petersburg vår överklagan av beslutet från en lägre instans i Viborg i augusti om att förbjuda Nya världens översättning av Den heliga skrift (NV) på ryska och förklara den som extremistisk. Omkring 30 personer var på plats under förhandlingarna, bland annat ambassadpersonal från Nederländerna, Schweiz, Storbritannien och USA.

Försvaret kunde vid ett flertal tillfällen under förhandlingarna tydligt visa hur bristfällig och partisk den expertstudie varit som domstolen efterfrågat. I den hävdar man att NV inte är en bibel, vilket gör det möjligt att extremistförklara den.

De så kallade experterna höll fast vid sitt påstående att NV inte är en bibel eftersom de menar att den inte uttryckligen säger sig vara det. Försvaret hänvisade då till sidan 5 i ryska NV från 2007, där det står: ”Detta är en ny översättning av Bibeln till ryska.” Jehovas vittnens ombud riktade skarp kritik mot ”experterna”, som haft 287 dagar på sig att utarbeta sin studie av NV och ändå lyckats missa denna upplysning i tredje stycket i förordet.

Under förhöret fortsatte en av domstolens tillsatta experter att försvara sin ursprungliga ståndpunkt att NV bara kan anses vara en bibel om den blivit ”välsignad av patriarken” eller om den ord för ord motsvarar en översättning som blivit det. ”Experterna” invände dessutom mot användningen av Guds egennamn, Jehova, och hävdade att innehållet i NV inte ger stöd åt vissa av kyrkans dogmer. Domaren avslog alla yrkanden från försvaret om en ny, objektiv expertstudie av NV.

Efter det här avslaget finns det inga fler instanser i Ryssland som våra bröder kan överklaga till, och därför går ärendet vidare till Europadomstolen.

Jehovas vittnen över hela världen är övertygade om att ingen mänsklig institution kan utplåna Guds ord och att försöken att hindra det är dömda att misslyckas. (Jesaja 40:8)

Presstalesman:

David Semonian, informationsavdelningen, USA, tel. +1 845 524 3000