Skyfall har orsakat översvämningar och jordskred i 24 av Perus 25 regioner, och det rapporteras att problemen verkar fortsätta. Peru har fått tio gånger mer regn än normalt under regnperioden (december till mars). Jehovas vittnen hjälper sina medtroende och andra som drabbats av katastrofen.

Över 530 av Jehovas vittnens hem har skadats av översvämningarna, och även sex möteslokaler (Rikets salar). Enligt rapporter har många Jehovas vittnen blivit strandsatta på sina tak i staden Huarmey, som ligger 29 mil från Lima.

Jehovas vittnens avdelningskontor i Peru upprättade åtta hjälpkommittéer för att hjälpa vittnena i de berörda områdena, däribland de 12 regioner där myndigheterna infört undantagstillstånd. Hjälpkommittéerna har redan försett drabbade med 22 ton mat och mer än 22 000 liter dricksvatten. Ytterligare 48 ton mat och mer än 9 000 liter dricksvatten ska skickas de kommande veckorna. Hundratals Jehovas vittnen i Peru har ställt upp för att hjälpa till med att röja upp och reparera.

Jehovas vittnens styrande krets har tillsyn över katastrofhjälpen från huvudkontoret i USA och använder sig av bidrag som kommit in till vittnenas världsvida verksamhet.

Presstalesmän:

Internationellt: David Semonian, informationsavdelningen, USA, tel. +1 845 524 3000

Peru: Norman Cripps, tel. +51 1 708 9000