KATMANDU, Nepal. Jehovas vittnen från Bangladesh, Indien, Japan, Schweiz, Tyskland och USA samordnar sina insatser för att hjälpa till efter den kraftiga jordbävningen som drabbade Nepal den 25 april 2015. Tusentals dog av jordbävningen, däribland ett Jehovas vittne och hennes två barn. Den 12 maj 2015 drabbades Nepal av ett nytt skalv. Vittnena rapporterar att inga av deras medlemmar dog eller skadades allvarligt vid det tillfället. Deras hem och möteslokaler klarade sig också utan större skador.

Två gånger om dagen delar Jehovas vittnen ut mat till sina medtroende och andra som drabbats av jordbävningen.

Dagen efter det första skalvet reste representanter för Jehovas vittnens kontor i Nepal till Katmandudalen, där jordbävningen orsakat stor skada. De besökte alla församlingar i området för att utvärdera behovet av hjälp. I skalvet förstördes 38 av vittnenas hem, och ytterligare 126 hem skadades. Man ordnade med logi till dem som blivit hemlösa, antingen hos medtroende, i vittnenas möteslokaler eller i tält. Kontoret i Nepal såg också till att mat delades ut, och strax därefter kom förnödenheter från Bangladesh, Indien och från städerna Birganj, Damauli, Mahendranagar och Pokhara i Nepal. En hjälpkommitté samordnar arbetet med att bygga tillfälliga bostäder som utförs av Jehovas vittnens volontärer från Indien, Japan och Nepal.

Volontärer från Jehovas vittnens kontor i Nepal lastar förnödenheter som kommit från staden Birganj.

Reuben Thapaliya, talesman för Jehovas vittnen i Nepal, säger: ”Det är inte bara de fysiska behoven som vi bryr oss om, utan också det andliga välbefinnandet. Förutom att ordna med mat, vatten och husrum ger vi andlig hjälp åt de drabbade.” En representant för Jehovas vittnens huvudkontor, Gary Breaux, besökte församlingar och familjer i det drabbade området mellan den 2 och 5 maj 2015. Den 4 maj 2015 höll han ett tal under ett specialmöte med biblisk undervisning, och det visades samtidigt i andra församlingar i området. Den 5 maj kom dessutom Kenji Chichii, en representant från Jehovas vittnens avdelningskontor i Japan. Han besökte också familjer i området och höll uppmuntrande tal grundade på Bibeln.

En representant för Jehovas vittnens huvudkontor, Gary Breaux (till höger), iakttar förödelsen.

Jehovas vittnens avdelningskontor i Tyskland ordnade med ett läkarteam bestående av en narkosläkare, en kirurg, en sjuksköterska och en sjukvårdare. Det här europeiska teamet samarbetade med Nepals hjälpkommitté för att ta hand om patienter i vittnenas möteslokaler i det drabbade området. De använde sig av flyttbar utrustning för intensivvård och försågs med läkemedel från Jehovas vittnen i Bangladesh, Indien och Japan.

Hjälpteamet använder Jehovas vittnens möteslokal i Katmandu för att kunna ge mat och husrum till sina medtroende som drabbats.

J. R. Brown, talesman vid Jehovas vittnens huvudkontor, säger: ”Vi kommer att fortsätta med vårt biståndsarbete, för vi vet att de som drabbas av naturkatastrofer inte bara behöver återhämta sig fysiskt. Våra medtroende i Nepal, och andra som överlevt jordbävningen, kan vara säkra på att vi kommer ge dem andlig och materiell hjälp. De finns i våra tankar och böner.”

Presstalesmän:

Internationellt: J. R. Brown, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000

Japan: Ichiki Matsunaga, tel. +81 46 233 0005

Nepal: Reuben Thapaliya, tel. +977 9813469616

Tyskland: Wolfram Slupina, tel. +49 6483 41 3110