MAPUTO, Moçambique. Kraftiga regn, från december till mitten av januari, medförde översvämningar som orsakade stor ödeläggelse i Zambeziprovinsen i Moçambique. 158 människor dog. Jehovas vittnens avdelningskontor i Moçambique meddelar att inga Jehovas vittnen har dödats eller blivit skadade. Däremot har två möteslokaler, som kallas Rikets salar, skadats och 225 hem till Jehovas vittnen förstörts av vattenmassorna.

Frivilliga vittnen förbereder matpaket, som ska flygas in över det isolerade Chireområdet i Zambezi.

Vittnena bildade flera hjälpkommittéer som tog hand om sina medtroende i det drabbade området. Några Rikets salar användes också som tillfälliga hjälpcenter med sovplatser och matutdelning. I Chire, som ligger ungefär 150 mil från Maputo, förstördes de broar som var den enda vägen in i området, så att mer än 1 300 Jehovas vittnen isolerades. Vittnena fick tillstånd att släppa 17 ton förnödenheter med helikopter över området.

Säckar med majs och majskorn som ska delas ut görs i ordning i Morrumbala.

En talesman för Jehovas vittnen i Moçambique, Alberto Libombo, säger: ”Det har varit helt fantastiskt att se hur generöst våra bröder och systrar har understött de lokala hjälpinsatserna. Avdelningskontoret i Moçambique fortsätter att organisera leveranser med förnödenheter och ordnar med reparationer och återuppbyggnad av förstörda hem. Vi kommer också att fortsätta göra allt vi kan för att ge andlig tröst och hjälp åt de drabbade.”

En Rikets sal i Chiromo används som tillfälligt hjälpcenter.

Presstalesmän:

Internationellt: J. R. Brown, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000

Moçambique: Alberto Libombo, tel. +258 21 450 500