Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

30 DECEMBER 2013
KIRGIZISTAN

Domstol i Kirgizistan dömer till fördel för vapenvägrare

Domstol i Kirgizistan dömer till fördel för vapenvägrare

BISHKEK, Kirgizistan. I ett beslut som meddelades den 19 november 2013 av Kirgizistans högsta domstol förklarade domstolen enhälligt att den nuvarande lagen om alternativ civiltjänst saknar stöd i grundlagen och kränker rätten till religionsfrihet. Domstolen beordrade myndigheterna att justera lagen så att den tillåter äkta alternativ civiltjänst för dem som av samvetsskäl inte vill göra militärtjänst.

År 2009 antog Kirgizistan en lag som erkänner rätten till alternativ civiltjänst. Men det blev snart uppenbart att civiltjänsten i realiteten var i militärens regi. De som utförde civiltjänsten stod under uppsikt av krigsmakten, och vissa beordrades att betala för att stödja militär verksamhet. När civiltjänsten var färdig överfördes de som var i programmet direkt till reserven. Jehovas vittnen vägrade att godta den alternativa civiltjänst som erbjöds, och flera vittnen åtalades därför.

Domen i november erkände att vittnena hade giltiga skäl att vägra den alternativa civiltjänsten och att de inte försökte komma undan sina plikter i samhället. I stället fann domstolen att vittnena var villiga att utföra civiltjänst som verkligen är civil. Det förväntas att alla fall som gäller vittnen kommer att tas upp igen och justeras i enlighet med den förändrade lagen.

Khamit Iskakov, talesman för Jehovas vittnen i Kirgizistan, säger: ”Förutom att domen löser frågan om vapenvägran av samvetsskäl visar den också för de kirgiziska myndigheterna att Jehovas vittnen är en respekterad, internationell religion.”

Presstalesmän:

Internationellt: J. R. Brown, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000

Kirgizistan: Khamit Iskakov, tel. +996 770 778 885