Den 29 juni 2017 beslutade en domstol i Kazakstan att Jehovas vittnen skulle upphöra med sin verksamhet vid avdelningskontoret i Almaty under en period på tre månader. De dömdes också till böter på ungefär 680 000 KZT (ca 18 000 kr).

Domstolens beslut föregicks av en razzia som gjordes mot avdelningskontoret den 17 maj 2017. Cirka 40 beväpnade poliser, varav några var maskerade, deltog i razzian, som skapade stor uppståndelse bland allmänheten. Jehovas vittnen planerar att anmäla händelsen.

Den 5 juni 2017 gjorde polisen en inspektion av avdelningskontorets egendom, och myndigheterna menar att vittnena bryter mot vissa föreskrifter. Vittnena tillbakavisade det som uppmärksammades efter inspektionen. Den utfördes dessutom på ett sätt som strider mot rättspraxis.

Utvecklingen i Kazakstan påminner om polisens skrämseltaktik och den religiösa intolerans som Jehovas vittnen utsätts för i Ryssland, där myndigheterna har förbjudit Jehovas vittnens verksamhet. Jehovas vittnen kommer att överklaga beslutet som fattades den 29 juni, vilket måste ske senast den 14 juli 2017.

Presstalesmän:

Internationellt: David Semonian, informationsavdelningen, USA, tel. +1 845 524 3000

Kazakstan: Bekzat Smagulov, tel. +7 747 671 45 01