Onsdagen den 5 juli 2017 slog tyfonen Nanmadol till mot södra Japan, och skyfallet som följde orsakade översvämningar och jordskred på Kyushu. Myndigheterna beordrade att mer än 430 000 människor skulle evakueras från de drabbade områdena. Mer än 500 millimeter regn föll på bara 12 timmar. Det rapporteras att dödssiffran för närvarande uppgår till 34 personer. Ett av de områden som drabbats hårdast är Fukuoka på norra Kyushu.

Inga Jehovas vittnen har rapporterats omkomna eller allvarligt skadade, men flera vittnens hem har skadats av översvämningen. Jehovas vittnen i närliggande församlingar hjälper sina medtroende i det drabbade området.

Presstalesmän:

Internationellt: David Semonian, informationsavdelningen, USA, tel. +1 845 524 3000

Japan: Ichiki Matsunaga, tel. +81 46 233 0005