Italien

3 JULI 2020

Intervju med läkaren Pia Di Benedetto

”Med väl förberedda och målinriktade metoder går det att utföra även större ingrepp utan transfusion av allogent blod.”

3 JULI 2020

Intervju med professor Alfredo Guglielmi

”Jehovas vittnen har gjort att vi blivit extremt försiktiga med att använda blod. Patienterna förbereds väl och blir insatta i alternativen, de som opererar är noggranna med att minimera blodförlusten och anemi behandlas före operationen.”

3 JULI 2020

Intervju med läkaren Patrizio Mazza

”Det är absolut möjligt att behandla en tumör som exempelvis lymfom, akut leukemi och andra former av leukemi och myelom (en cancersjukdom som blir vanligare i västvärlden) utan blodtransfusion.”

23 JANUARI 2017

Lavin i Italien