Efter ett 14 år långt rättsfall återbetalade de franska myndigheterna den 11 december 2012 sammanlagt 6 373 987,31 euro till Jehovas vittnen.

År 1998 hävdade regeringen att de gåvor som Jehovas vittnen skänkt till trossamfundet skulle beskattas retroaktivt med 60 procent, och 2003 började de kräva in pengarna. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna kom fram till att Frankrike hade handlat i strid mot Jehovas vittnens religionsfrihet genom den illegala beskattningen. Hade beskattningen drivits igenom skulle vittnenas landskontor ha behövt stängas ner, och deras bibliska undervisningsarbete skulle ha störts. Eftersom domstolen kom fram till att beskattningen var illegal börjar den franska regeringen nu genomföra domstolens beslut genom att återbetala de medel som de beslagtagit, plus ränta, och betala vittnenas rättegångskostnader.

Presstalesmän:

USA: J. R. Brown, tel. +1 718 560 5000

Frankrike: Guy Canonici, tel. +33 2 32 25 55 55