Gå direkt till innehållet

3 DECEMBER 2014
DANMARK

Jehovas vittnen banar väg för blodfri kirurgi i Danmark

Jehovas vittnen banar väg för blodfri kirurgi i Danmark

KÖPENHAMN, Danmark. Danmarks ledande nyhetsmedier har rapporterat att läkarkåren i huvudstadsregionen har ändrat sina rutiner i samband med blodhantering. I tidningen Kristeligt Dagblad sägs det att ”man har funnit att många fler klarar sig utan blodtransfusioner”. Den fortsätter: ”Jehovas vittnen är orsaken till att man har börjat operera utan blod.” Över 8 000 000 Jehovas vittnen över hela världen, inbegripet mer än 14 000 medlemmar i Danmark, söker på grund av sin religiösa övertygelse den bästa medicinska vård de kan få utan blod.

Danska sjukhus har blivit kända för att använda mest donerat blod i världen per invånare, till och med så mycket som 50-100 procent mer än andra sjukhus i Europa. Men i artikeln ”Blodfria operationer vinner mark” framhåller nyhetssajten Politiken: ”Jehovas vittnen har fått läkarna att söka efter alternativ” till behandlingar som ofta utförs med blod. En del läkare som har behandlat Jehovas vittnen har börjat använda sig av ett antal blodbevarande metoder. De kan till exempel ge patienten erytropoietin, järn och B-vitaminkomplex i förebyggande syfte, och under själva operationen kan de använda fibrinolyshämmare. Enligt The Copenhagen Post går ”mellan fem och tio Jehovas vittnen varje år igenom komplicerade hjärtoperationer vid Aarhus Universitetshospital Skejby” utan att man använder blod.

Rigshospitalet, som är ett mycket specialiserat sjukhus och ett av Danmarks största utbildningscentrum inom medicin, inledde 2009 ett projekt för blodhantering i huvudstadsregionen.

Läkarkåren i Danmark har också uppmärksammat det växande antalet bevis för att blodtransfusioner medför väsentliga risker. Tidningen Berlingske rapporterar att sedan Rigshospitalet i Köpenhamn 2009 inledde ett projekt för blodhantering har användningen av blod minskat avsevärt, och resulterat i ”färre komplikationer och lägre dödlighet”. De flesta andra sjukhus i huvudstadsregionen har sedan dess gått med i projektet, och sjukhus i andra regioner planerar att göra likadant.

Berlingske berättar också att Morten Bagge Hansen, forskare och ansvarig för blodbanken på Rigshospitalet, beskriver den minskade användningen av blod i Danmark som ”ett stort framsteg som verkligen är till nytta för patienterna”. Dessutom hänvisar både Danmarks Radio och Kristeligt Dagblad till Astrid Nørgaard, överläkare vid Rigshospitalet, som säger att ”blodfri kirurgi inte hade varit vad den är i dag, om det inte hade varit för Jehovas vittnen”.

Presstalesmän:

Internationellt: J. R. Brown, informationsavdelningen USA, tel. +1 718 560 5000

Danmark: Erik Jørgensen, tel. +45 59 45 60 00