En Rikets sal i Copiapó som översvämmats av vatten och lera.

SANTIAGO, Chile. Den 25 mars 2015 orsakade kraftiga regn översvämningar i Atacamaregionen i norra Chile. Störtfloderna och lerskreden var de värsta i området på 80 år. Mer än 30 000 människor har drabbats av katastrofen, varav 3 000 har fått flytta till nödbostäder, och minst 25 har bekräftats döda.

Jehovas vittnens avdelningskontor i Chile rapporterar att inga vittnen har dött eller skadats allvarligt. Men sju hus där Jehovas vittnen bor har blivit förstörda och ett flertal har skadats. En Rikets sal, som Jehovas vittnens möteslokaler kallas, blev totalförstörd och två andra fick skador i översvämningarna.

Staden Diego de Almagro drabbades hårt av översvämningen.

Copiapó är en av de städer som drabbats hårdast av översvämningarna, och där bildade Jehovas vittnen en hjälpkommitté för att få information om läget och organisera arbetet med att städa upp efter katastrofen. En representant för avdelningskontoret sändes också dit för att ge stöd och andlig uppmuntran till Jehovas vittnen i det drabbade området. Jehovas vittnen i städerna Antofagasta, Arica, Calama, Caldera, Iquique och La Serena gjorde genast en insats och skickade förnödenheter för att hjälpa sina medtroende.

Jehovas vittnen vid en Rikets sal i Alto Hospicio ordnar med nödhjälp till drabbade områden.

Jason Reed, talesman för Jehovas vittnen i Chile, sa: ”Vi känner med dem som drabbats av den här tragedin, och vår hjälpkommitté är redo att fortsätta att hjälpa till med att röja upp och återuppbygga i området. Vi kommer också att ge tröst och uppmuntran till alla som drabbats av översvämningarna.”

Presstalesmän:

Internationellt: J. R. Brown, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000

Chile: Jason Reed, tel. +56 2 2428 2600