Den 12 november 2013 frigav Armenien alla Jehovas vittnen som fortfarande satt i fängelse för vapenvägran. Det här filmklippet visar hur en historisk rättstvist resulterade i att de här vittnena frigavs.