STRASBOURG, Frankrike. Den 27 november 2012 fastslog Europadomstolen att de armeniska myndigheterna hade brutit mot de mänskliga rättigheterna. De beordrades därför att betala 112 000 euro i skadestånd, inklusive rättegångskostnader, till 17 Jehovas vittnen.

År 2005 utförde 17 unga män, som är Jehovas vittnen, alternativ civiltjänst. Men när de fick reda på att civiltjänsten låg under militärens kontroll kunde de inte längre fortsätta med gott samvete, så de lämnade sin civiltjänstgöring. De blev därefter gripna och ställda inför rätta. Några fick sitta i häkte i flera månader, och 11 av dem dömdes till slut till fängelse på två till tre år.

Europadomstolen kom fram till att de här åtalen och häktningarna var olagliga, eftersom det då inte fanns någon lag i Armenien mot att vägra utföra alternativ civiltjänstgöring. Domstolen framhöll att Armenien hade kränkt vittnenas rätt till frihet och säkerhet, som skyddas enligt artikel 5 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Även om myndigheterna längre fram lade ner åtalen mot de 17 männen, vägrade Armenien kompensera dem för de olagliga åtalen och häktningarna. Därför beordrade domstolen att Armenien skulle betala skadestånd för de moraliska skador de tillfogat vittnena och även stå för rättegångskostnaderna.

Det här domslutet kom kort efter tre andra domslut som Europadomstolen fattat mot Armenien i neutralitetsfrågan. I alla fyra fallen blev de samvetsvägrare som är Jehovas vittnen illa behandlade av de armeniska myndigheterna och behandlades orättvist som farliga kriminella.

”Europadomstolens dom hjälper till att korrigera de orättvisor som dessa Jehovas vittnen utsatts för”, säger André Carbonneau, en av advokaterna till de åtalade. ”Den här raden av segrar mot Armenien i Europadomstolen skickar ut ett tydligt budskap till andra medlemsländer i Europarådet och även till länder som Eritrea, Sydkorea och länder i Centralasien angående Jehovas vittnens rätt att vägra militärtjänstgöring.”

Presstalesmän:

David Semonian, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000

Tigran Harutyunyan, Armenien, tel. +374 93 900 482