Armenien

16 JANUARI 2014

Armenien släpper vapenvägrare

Hur resulterade en historisk rättstvist i att dessa Jehovas vittnen frigavs?

20 NOVEMBER 2013

Myndigheterna i Armenien släpper samtliga Jehovas vittnen i fängelse

För första gången sedan 1993 sitter inga Jehovas vittnen i fängelse i Armenien för att de vägrat militärtjänst av samvetsskäl.

3 DECEMBER 2012

Armenien får betala skadestånd till 17 Jehovas vittnen

Den 27 november 2012 fastslog Europadomstolen att de armeniska myndigheterna hade brutit mot de mänskliga rättigheterna. De beordrades därför att betala 112 000 euro i skadestånd, inklusive rättegångskostnader, till 17 Jehovas vittnen.