En Rikets sal i Lobito som översvämmades av 70 cm lera och vatten.

LUANDA, Angola. Med början den 11 mars 2015 orsakade kraftiga skyfall översvämningar som ledde till att 85 människor dog och 119 hem förstördes i Benguelaprovinsen, nästan 50 mil från huvudstaden Luanda. Jehovas vittnens avdelningskontor i Angola rapporterar att inga Jehovas vittnen har dött, men att 11 av vittnenas hem har blivit förstörda eller allvarligt skadade. I Lobito blev också en Rikets sal, som Jehovas vittnens möteslokal kallas, skadad av översvämningen.

Morgonen efter regnovädret ordnade Jehovas vittnen en hjälpkommitté som skulle utvärdera skadorna och organisera hjälparbetet. Vittnena hjälpte både sina medtroende och andra i det drabbade området. I Rikets salen i Lobito rensade volontärer bort 70 cm lera och vatten och utförde andra reparationer, så att man helgen efter de kraftiga regnen kunde hålla ett möte som ingick i en serie särskilda möten. Representanter från avdelningskontoret i Angola reste från Luanda för att vara med vid mötena och ge de lokala vittnena andlig tröst och uppmuntran.

Jehovas vittnen på plats som frivilligt hjälper till att sanera och reparera en skadad Rikets sal i Lobito.

Todd Peckham, en talesman för Jehovas vittnen i Angola, säger: ”Vi känner starkt med alla som lever med följderna av de här förödande översvämningarna. Avdelningskontoret i Angola kommer att fortsätta att ansvara för hjälpkommitténs arbete och ge stöd åt dem som bor i samhället.”

Presstalesmän:

Internationellt: J. R. Brown, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000

Angola: Todd Peckham, tel. +244 222 460 192