STRASBOURG, Frankrike. Den 25 september 2012 fastslog Europadomstolen att myndigheterna i Österrike hade gjort sig skyldiga till diskriminering av Jehovas vittnen och beordrade dem att betala nästan 13 000 euro för att täcka vittnenas rättegångskostnader och andra utgifter.

År 2002 hade myndigheterna i Österrike vägrat att ge uppehållstillstånd till två Jehovas vittnen från Filippinerna som ville utföra herdearbete bland tagalogtalande Jehovas vittnen i Österrike. I ett annat fall hade myndigheterna ålagt Jehovas vittnen att betala gåvoskatt på en donation som de hade fått 1999. Skälet till myndigheternas agerande i båda fallen var att de inte erkände Jehovas vittnens status som ett religiöst samfund med fullt erkännande utan bara som ett samfund med en lägre form av erkännande. Det innebar att vittnena nekades vissa rättigheter som andra etablerade religiösa sammanslutningar hade.

Det här är Europadomstolens sjätte utslag mot Österrike till förmån för Jehovas vittnen, vilket bestyrker ett tidigare utslag från 2008. I det utslaget fastslog Europadomstolen att Jehovas vittnen borde ha fått högsta möjliga erkännande som religiös sammanslutning ”mycket tidigare” med tanke på att de är ”en internationell rörelse som funnits länge” och även har varit ”etablerade länge” i Österrike.

Jehovas vittnen förväntar att den här senaste segern i Europadomstolen kommer att förbättra möjligheterna att skydda grundläggande friheter och förhindra religiös diskriminering. Det här kommer inte bara att vara till hjälp för deras medtroende utan också för alla invånare i de nationer som är medlemmar i Europarådet.

Presstalesmän:

J. R. Brown, informationsavdelningen, USA, tel. +1 718 560 5000

Johann Zimmermann, Österrike, tel. +43 1 804 53 45