Gå direkt till innehållet

Den byggnad där Högsta förvaltningsdomstolen höll de muntliga förhandlingarna.

18 DECEMBER 2019
SVERIGE

Sverige konstaterar att Jehovas vittnen är ett religiöst samfund som bidrar till samhället

Sverige konstaterar att Jehovas vittnen är ett religiöst samfund som bidrar till samhället

Sedan 1 januari 2000 har den svenska regeringen erbjudit statsbidrag till trossamfund, enligt lagen om stöd till trossamfund. Statsbidrag ges bara till ett trossamfund som ”bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på” och som ”är stabilt och har egen livskraft”.

Från och med 2007 har den svenska regeringen upprepade gånger vägrat att ge Jehovas vittnen statsbidrag, trots att de flesta andra religioner har fått det. Man kritiserade våra trosuppfattningar som gäller politisk neutralitet.

Våra bröder fick vid tre olika tillfällen vända sig till domstol för att försöka få en rättvis behandling av den svenska regeringen. Och varje gång ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att regeringens beslut att vägra vår organisation statsbidrag stred mot lagen och skulle omvärderas.

Den 24 oktober 2019 ändrade regeringen till slut sitt beslut och konstaterade att Jehovas vittnen uppfyller alla krav för att få statsbidrag.

Samma fråga var nyligen på tal i Norge. Där har regeringen rutinmässigt gett alla religioner statsbidrag, även Jehovas vittnen. Men för några månader sedan blev regeringen ombedd att omvärdera huruvida Jehovas vittnen ska få statsbidrag med tanke på vår politiska neutralitet. Våra bröder informerade myndigheterna om vår syn på politisk neutralitet. De uppmärksammade även regeringen på de positiva domar som fattats av Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige samt utslag från liknande fall i Italien och Tyskland.

Vi är glada över att man i Norge den 18 november 2019 beslutade att Jehovas vittnen ska fortsätta få statsbidrag med motiveringen: ”Att rösta i val är en grundläggande rättighet för norska medborgare, men det är inte en plikt. Att avstå från denna rättighet verkar vara en del av Jehovas vittnens trosuppfattningar, ... [men] landshövdingen anser inte att ... [detta] ger solid laglig grund till att dra tillbaka statsbidraget.”

Broder Dag-Erik Kristoffersen vid avdelningskontoret i Skandinavien säger: ”Vi är glada över att vi erkänns ha en positiv inverkan på samhället. Vi hoppas att andra länder som har liknande anordningar uppmärksammar det här beslutet.” Framför allt går vårt tack till Jehova, vår högste lagstiftare. (Jesaja 33:22)