Gå direkt till innehållet

17 SEPTEMBER 2019
STORBRITANNIEN

Bygget av avdelningskontoret i Storbritannien – ett mönsterexempel på landskapsplanering

Bygget av avdelningskontoret i Storbritannien – ett mönsterexempel på landskapsplanering

Bygget av det nya avdelningskontoret i närheten av Chelmsford i Essex beräknas vara färdigt i december 2019. Utomstående experter anser redan att bygget är ett fint exempel på hur man kan återställa ett vackert landskap.

När våra bröder köpte tomten 2015 var det en soptipp för gamla fordon och annat skräp. Volontärer grävde upp och återvann stora mängder avfall, däribland tusentals däck, vissa från tiden för andra världskriget. Sedan siktade man den förorenade jorden för att få bort skräp – även smått skräp – och återvann eller återanvände det i möjligaste mån. Den rensade jorden kunde också återanvändas. Totalt har mer än 11 000 bröder och systrar ställt upp och tillsammans lagt över fyra miljoner timmar på att återställa den 34 hektar stora tomten.

Till vänster: Volontärer som fått utbildning rensar området från bråte år 2015. Till höger: Ett nytaget foto av en av de vackra trädgårdarna.

När bygget är klart kommer det att finnas vackra trädgårdar med bland annat inhemska växter, dammar, ängar med vildblommor och en fruktträdgård. Men landskapet är inte bara vackert. Det kommer att utgöra hem för inhemska djur, ta vara på regnvatten, skydda gamla träd och häckar, öka mångfalden av inhemska växter och försköna omgivningen för dem som bor i området.

Broder Paul Rogers, medlem av projektkommittén, säger: ”Fastigheten vi köpte hade blivit eftersatt och misskött under många år. Förvandlingen av tomten tog fart tack vare att en armé av volontärer noggrant arbetade hårt för sortera alla sopor. När rensningen var gjord började man forma landskapet så att det smälte in i den omkringliggande naturen. Man planterade också hundratals nya träd, buskar och andra växter. Det vackra slutresultatet påminner om det som står i Hesekiel 36:35, 36: ’Det öde landet har blivit som Edens trädgård.’ Det sägs också att man ’ska inse att jag, Jehova, har byggt upp det som var nedrivet och gjort öde trakter till odlad mark’.”

 

Två systrar rensar en damm från bråte. Man använde traktorer för att tömma dammarna på skrot och lera, medan småskräp och ogräs plockades för hand. Man har planterat mer än 8 000 vattenlevande växter, vilket har gjort vattnet märkbart renare.

En av dammarna som är en del av dräneringssystemet tar vara på regnvatten från en närliggande väg och från avdelningskontorets tomt. Till vänster ser man en busshållplats där det finns en utsiktspunkt där de som bor i närområdet kan njuta av trädgården.

Tre trädgårdsarbetare planterar ett träd på området. Närmare 15 000 träd, buskar och andra växter har planterats.

Sex olivträd som beräknas vara omkring 100 år gamla har planterats framför kontorskomplexet.

Några systrar som jobbar i trädgården men som tar sig tid att le mot fotografen. Mer än 18 000 blommande lökar har planterats i ett skogsparti på tomten. Åtminstone 80 procent av växterna som använts vid projektet finns naturligt i området.

Blommor, buskar och träd är vackert utplacerade utanför ingången till bostadshus F.