NEW YORK. Jehovas vittnens styrande krets ordnade så att en delegation från tre världsdelar reste till Moskva för att visa vilket stöd våra andliga bröder och systrar i Ryssland har från medtroende världen över.

Delegationen möttes av glada ryska bröder och systrar, varav några hade rest ända från Sibirien. Delegaterna försäkrade sina ryska vänner om sitt innerliga deltagande och betonade att bröder och systrar över hela världen ber innerligt för dem. En av delegaterna sa: ”Jag blev verkligen berörd av att se att de ryska vännerna höll modet uppe trots att förhoppningarna om att det orättvisa förbudet mot deras verksamhet skulle upphävas inte var så stora.”

Trots det negativa beslutet från de tre domarna genomsyrades rättssalen av en känsla av äkta kärlek och enhet. Det var jobbigt för de närvarande att höra hur Jehovas namn smutskastades offentligt, och ett kännbart allvar låg i luften eftersom mycket svåra tider väntar vittnena i Ryssland. Men den värdighet och kärlek som bröderna och systrarna visade i rättssalen var ett bevis i sig mot det felaktiga åtalet för ”extremism” som domarna precis hade gett sitt bifall.

Mark Sanderson, som är medlem av Jehovas vittnens styrande krets och som ledde delegationen, uppmuntrade bröderna och systrarna att vara modiga och starka framöver. När de besökande bröderna lämnade rättssalen omfamnades de av lokala vittnen, som uttryckte sin uppskattning för deras stöd vid detta historiska ögonblick.

Delegationen besökte även 21 ambassader i Moskva för att informera om de negativa konsekvenser som Rysslands angrepp på Jehovas vittnen får. Några sådana konsekvenser är mordbränder, uppsägningar, trakasserier av skolbarn och brottsanklagelser mot flera äldstebröder som organiserat kristna möten, däribland Dennis Christensen, som fortfarande sitter häktad. En två minuter lång film som sammanfattade angreppen visades vid besöken, och det märktes att flera ambassadörer berördes. Den vanligaste frågan var: ”Varför just Jehovas vittnen?” Bröderna kunde avge ett kraftfullt vittnesbörd genom att förklara att medlemmarna i vår organisation är politiskt neutrala och att vårt undervisningsarbete har påverkat många människors liv i positiv riktning i Ryssland. En ambassadör sa: ”Den ortodoxa kyrkan tycker inte om att ni fiskar i deras vatten.” Mer än tio ambassader skickade representanter till den åtta timmar långa förhandlingen.

Bröderna som ingick i den internationella delegationen lämnade Ryssland med stärkt tro, uppmuntrade av de ryska vittnenas beslutsamhet att förbli lojala och av att de fått avge ett tydligt vittnesbörd inför högt uppsatta myndighetspersoner.

Presstalesman:

Internationellt: David Semonian, informationsavdelningen, USA, tel. +1 845 524 3000