Onsdag morgon den 24 januari 2018 pålystes det för betelfamiljerna i USA och Kanada att Kenneth Cook har förordnats som medlem av Jehovas vittnens styrande krets. Broder Cook har under en tid varit medhjälpare till författarkommittén.

Kenneth Cook började som pionjär den 1 september 1982 och började vid avdelningskontoret i USA den 12 oktober 1984. Den styrande kretsen består nu av åtta smorda bröder.

Vår bön är att Jehova ska fortsätta välsigna den styrande kretsen, som har tillsyn över Jehovas vittnens globala verksamhet. (1 Thessalonikerna 5:12, 13)

Presstalesman:

Internationellt: David Semonian, informationsavdelningen, USA, tel. +1 845 524 3000