Gå direkt till innehållet

6 AUGUSTI 2019
FRANKRIKE

Ny bibelutställning på avdelningskontoret i Frankrike

Ny bibelutställning på avdelningskontoret i Frankrike

Den 25 juli 2019 öppnade en ny bibelutställning vid Jehovas vittnens avdelningskontor i Frankrike, som ligger i staden Louviers, omkring 10 mil från Paris. Utställningen heter ”Guds namn och Bibeln på franska”.

Ett original av Olivétans franska översättning från 1535.

I utställningen finns det många sällsynta och betydelsefulla franska översättningar. En pärla är ett original av Olivétans franska översättning från 1535, som även är känd under namnet ”La Bible de Serrières”. Det här är den första översättningen av hela Bibeln till franska. Det är också den första bibeln på franska som översattes direkt från grundspråken. Den hade stor inverkan på många senare bibelöversättningar, bland annat den engelska översättningen Matthew’s Bible från 1537 och de engelska och franska översättningarna av Genèvebibeln. Andra sällsynta biblar som ingår i utställningen är tredje upplagan av Jacques Lefèvre d’Étaples franska översättning från 1541, en latinsk översättning av Moseböckerna från 1541 samt en latinsk översättning av hela Bibeln från 1545 utgivna av tryckaren Robert Estienne och en fransk översättning från 1557 utgiven av tryckaren Jean de Tournes från Lyon.

En latinsk översättning av Moseböckerna från 1541 (till vänster) och en latinsk översättning av hela Bibeln (i mitten), båda utgivna av Robert Estienne; en fransk översättning från 1557 av Jean de Tournes (till höger). Pilarna visar var Guds namn, Jehova, finns i bibeltexten.

Guds namn, Jehova, förekommer i Olivétans, Estiennes och Jean de Tournes översättningar. Exemplar av de här biblarna donerades från början till museiavdelningen vid Jehovas vittnens huvudkontor i Warwick i New York. Men nu kompletterar de bibelsamlingen på det franska avdelningskontoret.

Enrique Ford vid museiavdelningen säger: ”Den nya bibelutställningen vid vårt kontor i Frankrike visar den fascinerande berättelsen om den franska bibelns historia. Den uppmärksammar också att Guds namn, Jehova, verkligen hör hemma i Bibeln. Vi letar hela tiden efter sällsynta och intressanta biblar som vi skulle kunna ha med i våra utställningar jorden runt.”