Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Sicklecellssjukdom (barn)

Behandling av patienter inom kirurgi

Blood transfusion in patients with sickle cell disease requiring laparoscopic cholecystectomy.

Aziz AM, Meshikhes AW.

Källa‎: JSLS 2011;15(4):480-5.

Indexerad‎: PubMed 22643502

DOI‎: 10.4293/108680811X13176785203996

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22643502

Impact of hydroxyurea on perioperative management and outcomes in children with sickle cell anemia.

Hayashi M, Calatroni A, Herzberg B, Ross AK, Rice HE, Thornburg C.

Källa‎: J Pediatr Hematol Oncol 2011;33(7):487-90.

Indexerad‎: PubMed 21941139

DOI‎: 10.1097/MPH.0b013e318230b2f4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21941139

Tourniquet use during total knee replacement in a Jehovah’s Witness with sickle cell trait: a case report.

Siddiqui FM, Slater RM, Razzaq I, Atkinson M, Ryan K.

Källa‎: Eur J Anaesthesiol 2010;27(6):581-2.

Indexerad‎: PubMed 20299991

DOI‎: 10.1097/EJA.0b013e328334f16e

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20299991

Acute normovolemic hemodilution in sickle cell patient–a case report.

Abu Zeid HA, Al-Ghamdi A, Al Nafea AN.

Källa‎: Middle East J Anesthesiol 2009;20(3):465-8.

Indexerad‎: PubMed 19950747

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19950747

Erythropoietin therapy for sickle cell anemia in Jehovah’s Witnesses.

Brooks BJ Jr, Hanson DS, Cryer PA, Hubbard WJ, Hooper D.

Källa‎: South Med J 1991;84(11):1416-7.

Indexerad‎: PubMed 1948247

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1948247

Hydroxycarbamide and erythropoietin in the preoperative management of children with sickle cell anaemia undergoing moderate risk surgery.

Furness CL, O'Driscoll S, Davenport M, Morrison G, Height SE, Dick MC, Rees DC.

Källa‎: Br J Haematol 2009;144(3):453-4.

Indexerad‎: PubMed 19036093

DOI‎: 10.1111/j.1365-2141.2008.07463.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19036093

A nontransfusional perioperative management regimen for patients with sickle cell disease undergoing laparoscopic cholecystectomy.

Leff DR, Kaura T, Agarwal T, Davies SC, Howard J, Chang AC.

Källa‎: Surg Endosc 2007;21(7):1117-21.

Indexerad‎: PubMed 17180280

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17180280

Minor elective surgical procedures using general anesthesia in children with sickle cell anemia without pre-operative blood transfusion.

Fu T, Corrigan NJ, Quinn CT, Rogers ZR, Buchanan GR.

Källa‎: Pediatr Blood Cancer 2005;45(1):43-7.

Indexerad‎: PubMed 15880471

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15880471


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.