Gå direkt till innehållet

Ortopedi (barn)

Multimodalt, interdisciplinärt och individanpassat förhållningssätt

Major surgery in an osteosarcoma patient refusing blood transfusion: case report. (öppnar nytt fönster)

Dhanoa A, Singh VA, Shanmugam R, Rajendram R.

Källa‎: World J Surg Oncol 2010;8:96.

Indexerad‎: PubMed 21059231

DOI‎: 10.1186/1477-7819-8-96

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21059231 (öppnar nytt fönster)

Blood conservation techniques in spinal deformity surgery: a retrospective review of patients refusing blood transfusion. (öppnar nytt fönster)

Joseph SA Jr, Berekashvili K, Mariller MM, Rivlin M, Sharma K, Casden A, Bitan F, Kuflik P, Neuwirth M.

Källa‎: Spine (Phila Pa 1976) 2008;33(21):2310-5.

Indexerad‎: PubMed 18827697

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e31818047f2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18827697 (öppnar nytt fönster)

Implementation of a patient blood management program in pediatric scoliosis surgery. [Implementación de un programa de alternativas a la transfusión sanguínea en cirugía de escoliosis en pediatría.] [English, Spanish] (öppnar nytt fönster)

Pérez-Ferrer A, Gredilla-Díaz E, de Vicente-Sánchez J, Sánchez Pérez-Grueso F, Gilsanz-Rodríguez F.

Källa‎: Rev Esp Anestesiol Reanim 2016;63(2):69-77.

Indexerad‎: PubMed 26049212

DOI‎: 10.1016/j.redar.2015.04.009

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26049212 (öppnar nytt fönster)