Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Neonatalmedicin

Begränsad blodprovstagning för att undvika iatrogen anemi

Blood conservation in neonatal and pediatric populations.

Wilson JR, Gaedeke MK.

Källa‎: AACN Clin Issues 1996;7(2):229-37.

Indexerad‎: PubMed 8718385

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8718385

Pharmacodynamically optimized erythropoietin treatment combined with phlebotomy reduction predicted to eliminate blood transfusions in selected preterm infants.

Rosebraugh MR, Widness JA, Nalbant D, Cress G, Veng-Pedersen P.

Källa‎: Pediatr Res 2014;75(2):336-42.

Indexerad‎: PubMed 24216541

DOI‎: 10.1038/pr.2013.213

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24216541

Using umbilical cord blood for the initial blood tests of VLBW neonates results in higher hemoglobin and fewer RBC transfusions.

Baer VL, Lambert DK, Carroll PD, Gerday E, Christensen RD.

Källa‎: J Perinatol 2013;33(5):363-5.

Indexerad‎: PubMed 23047426

DOI‎: 10.1038/jp.2012.127

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23047426

Implementation of a multi-parameter point-of-care-blood test analyzer reduces central laboratory testing and need for blood transfusions in very low birth weight infants.

Mahieu L, Marien A, De Dooy J, Mahieu M, Mahieu H, Van Hoof V.

Källa‎: Clin Chim Acta 2012;413(1-2):325-30.

Indexerad‎: PubMed 22056692

DOI‎: 10.1016/j.cca.2011.10.027

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22056692

Umbilical cord blood as a replacement source for admission complete blood count in premature infants.

Carroll PD, Nankervis CA, Iams J, Kelleher K.

Källa‎: J Perinatol 2012;32(2):97-102.

Indexerad‎: PubMed 21566570

DOI‎: 10.1038/jp.2011.60

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21566570

Identifying factors to minimize phlebotomy-induced blood loss in the pediatric intensive care unit.

Valentine SL, Bateman ST.

Källa‎: Pediatr Crit Care Med 2012;13(1):22-7.

Indexerad‎: PubMed 21499175

DOI‎: 10.1097/PCC.0b013e318219681d

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21499175

Postponing or eliminating red blood cell transfusions of very low birth weight neonates by obtaining all baseline laboratory blood tests from otherwise discarded fetal blood in the placenta.

Christensen RD, Lambert DK, Baer VL, Montgomery DP, Barney CK, Coulter DM, Ilstrup S, Bennett ST.

Källa‎: Transfusion 2011;51(2):253-8.

Indexerad‎: PubMed 20723166

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2010.02827.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20723166

Transcutaneous bilirubinometry reduces the need for blood sampling in neonates with visible jaundice.

Mishra S, Chawla D, Agarwal R, Deorari AK, Paul VK, Bhutani VK.

Källa‎: Acta Paediatr 2009;98(12):1916-9.

Indexerad‎: PubMed 19811459

DOI‎: 10.1111/j.1651-2227.2009.01505.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19811459

Reduction in red blood cell transfusions among preterm infants: results of a randomized trial with an in-line blood gas and chemistry monitor.

Widness JA, Madan A, Grindeanu LA, Zimmerman MB, Wong DK, Stevenson DK.

Källa‎: Pediatrics 2005;115(5):1299-306.

Indexerad‎: PubMed 15867038

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15867038

Reduction in red blood cell transfusions using a bedside analyzer in extremely low birth weight infants.

Madan A, Kumar R, Adams MM, Benitz WE, Geaghan SM, Widness JA.

Källa‎: J Perinatol 2005;25(1):21-5.

Indexerad‎: PubMed 15496875

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15496875

Phlebotomy overdraw in the neonatal intensive care nursery.

Lin JC, Strauss RG, Kulhavy JC, Johnson KJ, Zimmerman MB, Cress GA, Connolly NW, Widness JA.

Källa‎: Pediatrics 2000;106(2):E19.

Indexerad‎: PubMed 10920175

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10920175


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.