Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Neonatalmedicin

Erytropoesstimulerande läkemedel (ESL) till nyfödda

Early erythropoietin administration does not increase the risk of retinopathy in preterm infants.

Chou HH, Chung MY, Zhou XG, Lin HC

Källa‎: Pediatr Neonatol 2016 Jun. [Epub ahead of print.]

Indexerad‎: PubMed 27346390

DOI‎: 10.1016/j.pedneo.2016.03.006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27346390

Association between early administration of high-dose erythropoietin in preterm infants and brain MRI abnormality at term-equivalent age.

Leuchter RH, Gui L, Poncet A, Hagmann C, Lodygensky GA, Martin E, Koller B, Darqué A, Bucher HU, Hüppi PS.

Källa‎: JAMA 2014;312(8):817-24.

Indexerad‎: PubMed 25157725

DOI‎: 10.1001/jama.2014.9645

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25157725

Cognitive outcomes of preterm infants randomized to darbepoetin, erythropoietin, or placebo.

Ohls RK, Kamath-Rayne BD, Christensen RD, Wiedmeier SE, Rosenberg A, Fuller J, Lacy CB, Roohi M, Lambert DK, Burnett JJ, Pruckler B, Peceny H, Cannon DC, Lowe JR.

Källa‎: Pediatrics 2014;133(6):1023-30.

Indexerad‎: PubMed 24819566

DOI‎: 10.1542/peds.2013-4307

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24819566

A randomized, masked, placebo-controlled study of darbepoetin alfa in preterm infants.

Ohls RK, Christensen RD, Kamath-Rayne BD, Rosenberg A, Wiedmeier SE, Roohi M, Lacy CB, Lambert DK, Burnett JJ, Pruckler B, Schrader R, Lowe JR.

Källa‎: Pediatrics 2013;132(1):e119-27.

Indexerad‎: PubMed 23776118

DOI‎: 10.1542/peds.2013-0143

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23776118

Effect of short-term recombinant human erythropoietin therapy in the prevention of anemia of prematurity in very low birth weight neonates.

Yasmeen BH, Chowdhury MA, Hoque MM, Hossain MM, Jahan R, Akhtar S.

Källa‎: Bangladesh Med Res Counc Bull 2012;38(3):119-23.

Indexerad‎: PubMed 23540189

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23540189

How to administrate erythropoietin, intravenous or subcutaneous?

Costa S, Romagnoli C, Zuppa AA, Cota F, Scorrano A, Gallini F, Maggio L.

Källa‎: Acta Paediatr 2013;102(6):579-83.

Indexerad‎: PubMed 23414120

DOI‎: 10.1111/apa.12193

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23414120

Decrease in incidence of bronchopulmonary dysplasia with erythropoietin administration in preterm infants: a retrospective study.

Rayjada N, Barton L, Chan LS, Plasencia S, Biniwale M, Bui KC.

Källa‎: Neonatology 2012;102(4):287-92.

Indexerad‎: PubMed 22922736

DOI‎: 10.1159/000341615

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22922736

Outcomes of extremely low birth weight infants given early high-dose erythropoietin.

McAdams RM, McPherson RJ, Mayock DE, Juul SE.

Källa‎: J Perinatol 2013;33(3):226-30.

Indexerad‎: PubMed 22722674

DOI‎: 10.1038/jp.2012.78

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22722674

Use of recombinant human erythropoietin and risk of severe retinopathy in extremely low-birth-weight infants.

Schneider JK, Gardner DK, Cordero L.

Källa‎: Pharmacotherapy 2008;28(11):1335-40.

Indexerad‎: PubMed 18956993

DOI‎: 10.1592/phco.28.11.1335

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18956993

An approach to using recombinant erythropoietin for neuroprotection in very preterm infants.

Fauchère JC, Dame C, Vonthein R, Koller B, Arri S, Wolf M, Bucher HU.

Källa‎: Pediatrics 2008;122(2):375-82.

Indexerad‎: PubMed 18676556

DOI‎: 10.1542/peds.2007-2591

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18676556


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.