Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Neonatalmedicin

Anemi – handläggning

Iron supplementation enhances response to dose of recombinant human erythropoietin in preterm infants.

Carnielli VP, Da Riol R, Montini G.

Källa‎: Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1998;79(1):F44-8.

Indexerad‎: PubMed 9797624

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9797624

Early versus late enteral prophylactic iron supplementation in preterm very low birth weight infants: a randomised controlled trial.

Joy R, Krishnamurthy S, Bethou A, Rajappa M, Ananthanarayanan PH, Bhat BV.

Källa‎: Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2014;99(2):F105-9.

Indexerad‎: PubMed 24302687

DOI‎: 10.1136/archdischild-2013-304650

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24302687

Nonpharmacological, blood conservation techniques for preventing neonatal anemia—effective and promising strategies for reducing transfusion.

Carroll PD, Widness JA.

Källa‎: Semin Perinatol 2012;36(4):232-43.

Indexerad‎: PubMed 22818543

DOI‎: 10.1053/j.semperi.2012.04.003

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22818543

Enteral iron supplementation in preterm and low birth weight infants.

Mills RJ, Davies MW.

Källa‎: Cochrane Database Syst Rev 2012;(3):CD005095.

Indexerad‎: PubMed 22419305

DOI‎: 10.1002/14651858.CD005095.pub2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22419305

Iron supplementation for preterm infants receiving restrictive red blood cell transfusions: reassessment of practice safety.

Arnon S, Dolfin T, Bauer S, et al.

Källa‎: J Perinatol 2010;30(11):736-40.

Indexerad‎: PubMed 20220759

DOI‎: 10.1038/jp.2010.33

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20220759

Erythropoietin increases reticulocyte counts and maintains hematocrit in neonates requiring surgery.

Bierer R, Roohi M, Peceny C, Ohls RK.

Källa‎: J Pediatr Surg 2009;44(8):1540-5.

Indexerad‎: PubMed 19635302

DOI‎: 10.1016/j.jpedsurg.2008.10.112

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19635302

Effects of a combined therapy of erythropoietin, iron, folate, and vitamin B12 on the transfusion requirements of extremely low birth weight infants.

Haiden N, Schwindt J, Cardona F, Berger A, Klebermass K, Wald M, Kohlhauser-Vollmuth C, Jilma B, Pollak A.

Källa‎: Pediatrics 2006;118(5):2004-13.

Indexerad‎: PubMed 17079573

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17079573

Effect of intravenous iron supplementation on erythropoiesis in erythropoietin-treated premature infants.

Pollak A, Hayde M, Hayn M, Herkner K, Lombard KA, Lubec G, Weninger M, Widness JA.

Källa‎: Pediatrics 2001;107(1):78-85.

Indexerad‎: PubMed 11134438

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11134438


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.