Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Medicin och kirurgi

Trauma

Blunt splenic injuries in the adolescent trauma population: the role of angiography and embolization.

Mayglothling JA, Haan JM, Scalea TM.

Källa‎: J Emerg Med 2011;41(1):21-8.

Indexerad‎: PubMed 19181474

DOI‎: 10.1016/j.jemermed.2008.10.012

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19181474

Interventional radiology for paediatric trauma.

Sidhu MK, Hogan MJ, Shaw DW, Burdick T.

Källa‎: Pediatr Radiol 2009;39(5):506-15.

Indexerad‎: PubMed 19089416

DOI‎: 10.1007/s00247-008-1082-8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19089416


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.