Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Medicin och kirurgi

Begränsad blodprovstagning för att undvika iatrogen anemi

Blood conservation in neonatal and pediatric populations.

Wilson JR, Gaedeke MK.

Källa‎: AACN Clin Issues 1996;7(2):229-37.

Indexerad‎: PubMed 8718385

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8718385

Reducing blood testing in pediatric patients after heart surgery: a quality improvement project.

Delgado-Corcoran C, Bodily S, Frank DU, Witte MK, Castillo R, Bratton SL.

Källa‎: Pediatr Crit Care Med 2014;15(8):756-61.

Indexerad‎: PubMed 25068246

DOI‎: 10.1097/PCC.0000000000000194

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25068246

Blood loss from laboratory diagnostic tests in children.

Sztefko K, Beba J, Mamica K, Tomasik P.

Källa‎: Clin Chem Lab Med 2013;51(8):1623-6.

Indexerad‎: PubMed 23382312

DOI‎: 10.1515/cclm-2012-0672

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23382312

Identifying factors to minimize phlebotomy-induced blood loss in the pediatric intensive care unit.

Valentine SL, Bateman ST.

Källa‎: Pediatr Crit Care Med 2012;13(1):22-7.

Indexerad‎: PubMed 21499175

DOI‎: 10.1097/PCC.0b013e318219681d

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21499175


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.