Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Medicin och kirurgi

Hemostas – handläggning och optimering

Eltrombopag for children with chronic immune thrombocytopenia (PETIT2): a randomised, multicentre, placebo-controlled trial.

Grainger JD, Locatelli F, Chotsampancharoen T, Donyush E, Pongtanakul B, Komvilaisak P, Sosothikul D, Drelichman G, Sirachainan N, Holzhauer S, Lebedev V, Lemons R, Pospisilova D, Ramenghi U, Bussel JB, Bakshi KK, Iyengar M, Chan GW, Chagin KD, Theodore D

Källa‎: Lancet 2015;386(10004):1649-58.

Indexerad‎: PubMed 26231455

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(15)61107-2.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26231455

Strategic and operational aspects of a transfusion-free neonatal arterial switch operation.

Schweiger M, Dave H, Kelly J, Hübler M.

Källa‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2013;16(6):890-1.

Indexerad‎: PubMed 23460601

DOI‎: 10.1093/icvts/ivt010

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23460601

Endoscopic technique for sagittal synostosis.

Jimenez DF, Barone CM.

Källa‎: Childs Nerv Syst 2012;28(9):1333-9.

Indexerad‎: PubMed 22872245

DOI‎: 10.1007/s00381-012-1768-y

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22872245

Antifibrinolytic agents reduce blood loss during pediatric vertebral column resection procedures.

Newton PO, Bastrom TP, Emans JB, Shah SA, Shufflebarger HL, Sponseller PD, Sucato DJ, Lenke LG.

Källa‎: Spine (Phila Pa 1976) 2012;37(23):E1459-63.

Indexerad‎: PubMed 22872217

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e31826c9fe4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22872217

Does the intraoperative tranexamic acid decrease operative blood loss during posterior spinal fusion for treatment of adolescent idiopathic scoliosis?

Yagi M, Hasegawa J, Nagoshi N, Iizuka S, Kaneko S, Fukuda K, Takemitsu M, Shioda M, Machida M.

Källa‎: Spine (Phila Pa 1976) 2012;37(21):E1336-42.

Indexerad‎: PubMed 22772572

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e318266b6e5

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22772572

Management of dilutional coagulopathy during pediatric major surgery.

Haas T, Mauch J, Weiss M, Schmugge M.

Källa‎: Transfus Med Hemother 2012;39(2):114-9.

Indexerad‎: PubMed 22670129

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22670129

Review of the off-label use of recombinant activated factor VII in pediatric cardiac surgery patients.

Guzzetta NA, Russell IA, Williams GD.

Källa‎: Anesth Analg 2012;115(2):364-78.

Indexerad‎: PubMed 22652310

DOI‎: 10.1213/ANE.0b013e31825aff10

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22652310

Recombinant activated factor VII for hemorrhage after pediatric cardiac surgery.

Singh SP, Chauhan S, Choudhary M, Vasdev S, Talwar S.

Källa‎: Asian Cardiovasc Thorac Ann 2012;20(1):19-23.

Indexerad‎: PubMed 22371937

DOI‎: 10.1177/0218492311432584

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22371937

A randomized control trial to verify the efficacy of pre-operative intravenous tranexamic acid in the control of tonsillectomy bleeding.

George A, Kumar R, Kumar S, Shetty S.

Källa‎: Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2011;63(1):20-6.

Indexerad‎: PubMed 22319712

DOI‎: 10.1007/s12070-010-0095-4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22319712

Differential effects of aprotinin and tranexamic acid on outcomes and cytokine profiles in neonates undergoing cardiac surgery.

Graham EM, Atz AM, Gillis J, Desantis SM, Haney AL, Deardorff RL, Uber WE, Reeves ST, McGowan FX Jr, Bradley SM, Spinale FG.

Källa‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2012;143(5):1069-76.

Indexerad‎: PubMed 22075061

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2011.08.051

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22075061

Cardiac surgery without blood products in a Jehovah's Witness child with factor VII deficiency.

Pérez-Ferrer A, Gredilla E, de Vicente J, Laporta Y.

Källa‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2012;26(4):651-3.

Indexerad‎: PubMed 21924639

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2011.07.012

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21924639

Use of tranexamic acid as a rescue measure to achieve hemostasis after massive blood loss in a pediatric neurosurgical patient.

Bharath K, Bhagat H, Mohindra S.

Källa‎: J Neurosurg Anesthesiol 2011;23(4):376-7.

Indexerad‎: PubMed 21876453

DOI‎: 10.1097/ANA.0b013e31822c804f

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21876453

Use of recombinant activated factor VII for controlling refractory postoperative bleeding in children undergoing cardiac surgery with cardiopulmonary bypass.

Pychyńska-Pokorska M, Pągowska-Klimek I, Krajewski W, Moll JJ.

Källa‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2011;25(6):987-94.

Indexerad‎: PubMed 21835642

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2011.05.012

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21835642

Efficacy of tranexamic acid in pediatric craniosynostosis surgery: a double-blind, placebo-controlled trial.

Goobie SM, Meier PM, Pereira LM, McGowan FX, Prescilla RP, Scharp LA, Rogers GF, Proctor MR, Meara JG, Soriano SG, Zurakowski D, Sethna NF.

Källa‎: Anesthesiology 2011;114(4):862-871.

Indexerad‎: PubMed 21364458

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e318210fd8f

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21364458

Recombinant activated factor VII usage in life threatening hemorrhage: a pediatric experience.

Bhat S, Yadav SP, Anjan M, Dinand V, Sachdeva A.

Källa‎: Indian J Pediatr 2011;78(8):961-8.

Indexerad‎: PubMed 21328080

DOI‎: 10.1007/s12098-011-0364-6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21328080


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.