Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Medicin och kirurgi

Gastroenterologi

Wireless capsule endoscopy for obscure small-bowel disorders: final results of the first pediatric controlled trial.

Guilhon de Araujo Sant'Anna AM, Dubois J, Miron MC, Seidman EG.

Källa‎: Clin Gastroenterol Hepatol 2005;3(3):264-70.

Indexerad‎: PubMed 15765446

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15765446

Capsule endoscopy performed across the pediatric age range: indications, incomplete studies, and utility in management of inflammatory bowel disease.

Jensen MK, Tipnis NA, Bajorunaite R, Sheth MK, Sato TT, Noel RJ.

Källa‎: Gastrointest Endosc 2010;72(1):95-102.

Indexerad‎: PubMed 20472231

DOI‎: 10.1016/j.gie.2010.01.016

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20472231

Major hepatectomy in children: approaching blood transfusion-free.

Lin CC, Chen CL, Cheng YF, Chiu KW, Jawan B, Hsaio CC.

Källa‎: World J Surg 2006;30(6):1115-9.

Indexerad‎: PubMed 16736345

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16736345

Wireless capsule endoscopy detects Meckel's diverticulum in a child with unexplained intestinal blood loss.

Xinias I, Mavroudi A, Fotoulaki M, Tsikopoulos G, Kalampakas A, Imvrios G.

Källa‎: Case Rep Gastroenterol 2012;6(3):650-9.

Indexerad‎: PubMed 23139657

DOI‎: 10.1159/000343593

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23139657


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.