Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Medicin och kirurgi

Blodåtervinning

Bloodless pediatric cardiopulmonary bypass for a 3.2-kg patient whose parents are of Jehovah's Witness faith.

Ratliff TM, Hodge AB, Preston TJ, Galantowicz M, Naguib A, Gomez D

Källa‎: J Extra Corpor Technol 2014;46(2):173-6.

Indexerad‎: PubMed 25208437

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25208437

Transfusion of cell saver salvaged blood in neonates and infants undergoing open heart surgery significantly reduces RBC and coagulant product transfusions and donor exposures: results of a prospective, randomized, clinical trial.

Cholette JM, Powers KS, Alfieris GM, Angona R, Henrichs KF, Masel D, Swartz MF, Daugherty LE, Belmont K, Blumberg N.

Källa‎: Pediatr Crit Care Med 2013;14(2):137-47.

Indexerad‎: PubMed 23287903

DOI‎: 10.1097/PCC.0b013e31826e741c

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23287903

Open cardiac surgery in the first hours of life using autologous umbilical cord blood.

Fedevych O, Chasovskyi K, Vorobiova G, Zhovnir V, Makarenko M, Kurkevych A, Maksymenko A, Yemets I.

Källa‎: Eur J Cardiothorac Surg 2011;40(4):985-9.

Indexerad‎: PubMed 21353580

DOI‎: 10.1016/j.ejcts.2011.01.011

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21353580

Transfusion-free anesthetic management for open heart surgery in a neonate—a case report.

Lee JM, Byon HJ, Kim JT, Kim HS, Kim CS.

Källa‎: Korean J Anesthesiol 2010;59 Suppl:S141-5.

Indexerad‎: PubMed 21286425

DOI‎: 10.4097/kjae.2010.59.S.S141

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21286425

Perfusionist strategies for blood conservation in pediatric cardiac surgery.

Durandy Y.

Källa‎: World J Cardiol 2010;2(2):27-33.

Indexerad‎: PubMed 21160681

DOI‎: 10.4330/wjc.v2.i2.27

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21160681

Efficacy of intraoperative cell salvage systems in pediatric idiopathic scoliosis patients undergoing posterior spinal fusion with segmental spinal instrumentation.

Bowen RE, Gardner S, Scaduto AA, Eagan M, Beckstead J.

Källa‎: Spine (Phila Pa 1976) 2010;35(2):246-51.

Indexerad‎: PubMed 20081521

DOI‎: 10.1097/BRS.0b013e3181bdf22a

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20081521

Blood conservation strategies in pediatric anesthesia.

Verma S, Eisses M, Richards M.

Källa‎: Anesthesiol Clin 2009;27(2):337-51.

Indexerad‎: PubMed 19703680

DOI‎: 10.1016/j.anclin.2009.05.002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19703680

Successful blood conservation during craniosynostotic correction with dual therapy using Procrit and cell saver.

Krajewski K, Ashley RK, Pung N, Wald S, Lazareff J, Kawamoto HK, Bradley JP.

Källa‎: J Craniofac Surg 2008;19(1):101-5.

Indexerad‎: PubMed 18216672

DOI‎: 10.1097/scs.0b013e3180f6112f

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18216672


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.