Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Medicin och kirurgi

Anemi – handläggning

Advances in Pediatric Intravenous Iron Therapy.

Mantadakis E.

Källa‎: Pediatr Blood Cancer 2016;63(1):11-6.

Indexerad‎: PubMed 26376214

DOI‎: 10.1002/pbc.25752

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26376214

Association of postoperative furosemide use with a reduced blood transfusion rate in sagittal craniosynostosis surgery.

Harroud A, Weil AG, Turgeon J, Mercier C, Crevier L.

Källa‎: J Neurosurg Pediatr 2015 Oct. [Epub ahead of print]

Indexerad‎: PubMed 26431247

DOI‎: 10.3171/2015.5.PEDS14666

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26431247

Clinical outcomes associated with RBC transfusions in critically ill children: a 1-year prospective study.

Demaret P, Tucci M, Karam O, Trottier H, Ducruet T, Lacroix J.

Källa‎: Pediatr Crit Care Med 2015 Jul;16(6):505-14.

Indexerad‎: PubMed 25905491

DOI‎: 10.1097/PCC.0000000000000423

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25905491

Erythropoietin in pediatric cardiac surgery: clinical efficacy and effective dose.

Shimpo H, Mizumoto T, Onoda K, Yuasa H, Yada I.

Källa‎: Chest 1997;111(6):1565-70.

Indexerad‎: PubMed 9187175

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9187175

Management of severe anemia without transfusion in a pediatric Jehovah’s Witness patient.

Akingbola O, Custer J, Bunchman T, Sedman A.

Källa‎: Crit Care Med 1994;22(3):524-7.

Indexerad‎: PubMed 8125005

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8125005

Intravenous iron sucrose for children with iron deficiency failing to respond to oral iron therapy.

Crary SE, Hall K, Buchanan GR.

Källa‎: Pediatr Blood Cancer 2011;56(4):615-9.

Indexerad‎: PubMed 21298748

DOI‎: 10.1002/pbc.22930

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21298748

Erythropoietin increases reticulocyte counts and maintains hematocrit in neonates requiring surgery.

Bierer R, Roohi M, Peceny C, Ohls RK.

Källa‎: J Pediatr Surg 2009;44(8):1540-5.

Indexerad‎: PubMed 19635302

DOI‎: 10.1016/j.jpedsurg.2008.10.112

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19635302

2007 Standards, Options, and Recommendations: use of erythropoiesis-stimulating agents (ESA: epoetin alfa, epoetin beta, and darbepoetin) for the management of anemia in children with cancer.

Marec-Berard P, Chastagner P, Kassab-Chahmi D, Casadevall N, Marchal C, Misset JL, Ray-Coquard I.

Källa‎: Pediatr Blood Cancer 2009;53(1):7-12.

Indexerad‎: PubMed 19229970

DOI‎: 10.1002/pbc.21953

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19229970

Extensive lower limb injuries in a child complicated by complex pain management and profound anemia.

Rizzo G, Astuto M, Withington DE.

Källa‎: Paediatr Anaesth 2008;18(8):779-81.

Indexerad‎: PubMed 18482236

DOI‎: 10.1111/j.1460-9592.2008.02598.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18482236

The care of a child with multiple trauma and severe anemia who was a Jehovah's Witness.

Digieri LA, Pistelli IP, de Carvalho CE.

Källa‎: Hematology 2006;11(3):187-91.

Indexerad‎: PubMed 17325960

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17325960

Is a prophylactic treatment by erythropoietin relevant to reduce red blood cell transfusion in the pediatric intensive care unit?

Liet JM, Paranon S, Baraton L, Dejode JM, Roze JC.

Källa‎: Pediatr Crit Care Med 2006;7(6):541-4.

Indexerad‎: PubMed 17006380

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17006380

Use of erythropoietin for bloodless surgery in a Jehovah's Witness infant.

Pérez-Ferrer A, De Vicente J, Gredilla E, García-Vega MI, Bourgeois P, Goldman LJ.

Källa‎: Paediatr Anaesth 2003;13(7):633-6.

Indexerad‎: PubMed 12950867

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12950867


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.