Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Medicin och kirurgi

Akut normovolemisk hemodilution (ANH)

Bloodless pediatric cardiopulmonary bypass for a 3.2-kg patient whose parents are of Jehovah's Witness faith.

Ratliff TM, Hodge AB, Preston TJ, Galantowicz M, Naguib A, Gomez D

Källa‎: J Extra Corpor Technol 2014;46(2):173-6.

Indexerad‎: PubMed 25208437

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25208437

Major surgery in an osteosarcoma patient refusing blood transfusion: case report.

Dhanoa A, Singh VA, Shanmugam R, Rajendram R.

Källa‎: World J Surg Oncol. 2010;8:96.

Indexerad‎: PubMed 21059231

DOI‎: 10.1186/1477-7819-8-96

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21059231

Blood conservation strategies in pediatric anesthesia.

Verma S, Eisses M, Richards M.

Källa‎: Anesthesiol Clin 2009;27(2):337-51.

Indexerad‎: PubMed 19703680

DOI‎: 10.1016/j.anclin.2009.05.002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19703680

Impact of intraoperative normovolemic hemodilution on transfusion requirements for 68 patients undergoing lumbar laminectomies with instrumented posterolateral fusion.

Epstein NE, Peller A, Korsh J, DeCrosta D, Boutros A, Schmigelski C, Greco J.

Källa‎: Spine 2006;31(19):2227-30.

Indexerad‎: PubMed 16946658

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16946658

Erythropoietin therapy and acute preoperative normovolaemic haemodilution in infants undergoing craniosynostosis surgery.

Meneghini L, Zadra N, Aneloni V, Metrangolo S, Faggin R, Giusti F.

Källa‎: Paediatr Anaesth 2003;13(5):392-6.

Indexerad‎: PubMed 12791111

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12791111

Hemodilution as a method to reduce transfusion requirements in adolescent spine fusion surgery.

Copley LAB, Richards BS, Safavi FZ, Newton PO.

Källa‎: Spine 1999;24(3):219-22.

Indexerad‎: PubMed 10025016

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10025016


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.