Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Beta-talassemi (barn)

Beta-talassemi major – risker och osäkerhetsfaktorer vid transfusion

Marseillevirus prevalence in multitransfused patients suggests blood transmission.

Popgeorgiev N, Colson P, Thuret I, Chiarioni J, Gallian P, Raoult D, Desnues C.

Källa‎: J Clin Virol 2013;58(4):722-5.

Indexerad‎: PubMed 24183312

DOI‎: 10.1016/j.jcv.2013.10.001

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24183312

Major causes of hospital admission in Beta thalassemia major patients in southern iran.

Karimi M, Emadmarvasti V, Hoseini J, Shoja L.

Källa‎: Iran J Pediatr 2011;21(4):509-13.

Indexerad‎: PubMed 23056840

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23056840

A prospective study for prevalence and/or development of transfusion-transmitted infections in multiply transfused thalassemia major patients.

Jain R, Perkins J, Johnson ST, Desai P, Khatri A, Chudgar U, Choudhury N.

Källa‎: Asian J Transfus Sci 2012;6(2):151-4.

Indexerad‎: PubMed 22988380

DOI‎: 10.4103/0973-6247.98919

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22988380

Seropositivity of hepatitis C, hepatitis B and HIV in chronically transfused β-thalassaemia major patients.

Ansari SH, Shamsi TS, Khan MT, Perveen K, Farzana T, Erum S, Ansari I.

Källa‎: J Coll Physicians Surg Pak 2012;22(9):610-1.

Indexerad‎: PubMed 22980623

DOI‎: 09.2012/JCPSP.610611

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22980623

Post-transfusion hypertension, convulsion and intracranial haemorrhage in β-thalassemia major.

Masood SA, Zaidi A.

Källa‎: J Coll Physicians Surg Pak 2012;22(7):473-5.

Indexerad‎: PubMed 22747874

DOI‎: 07.2012/JCPSP.473475

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22747874

Blood transfusion transmitted infections in multiple blood transfused patients of Beta thalassaemia.

Vidja PJ, Vachhani JH, Sheikh SS, Santwani PM.

Källa‎: Indian J Hematol Blood Transfus 2011;27(2):65-9.

Indexerad‎: PubMed 22654294

DOI‎: 10.1007/s12288-011-0057-3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22654294

Prevalence of alloimmunisation in patients with beta thalassaemia major.

Kosaryan M, Mahdavi MR, Roshan P, Hojjati MT.

Källa‎: Blood Transfus 2012;10(3):396-7.

Indexerad‎: PubMed 22395351

DOI‎: 10.2450/2012.0072-11

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22395351

Clinical outcome of frequent exposure to Torque Teno virus (TTV) through blood transfusion in thalassemia patients with or without hepatitis C virus (HCV) infection.

Hu YW, Al-Moslih MI, Al Ali MT, Uzicanin S, Perkins H, Yi QL, Rahimi Khameneh S, Wu J, Brown EG.

Källa‎: J Med Virol 2008;80(2):365-71.

Indexerad‎: PubMed 18098140

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18098140

Blood transfusion and lung function in children with thalassemia major.

Bacalo A, Kivity S, Heno N, Greif Z, Greif J, Topilsky M.

Källa‎: Chest 1992;101(2):362-5.

Indexerad‎: PubMed 1735255

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1735255

Pulmonary dysfunction in transfusion-dependent patients with thalassemia major.

Carnelli V, D'Angelo E, Pecchiari M, Ligorio M, D'Angelo E.

Källa‎: Am J Respir Crit Care Med 2003;168(2):180-4.

Indexerad‎: PubMed 12738605

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12738605


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.