Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

NEDLADDNINGSBART MATERIAL

Religiös och etisk hållning när det gäller medicinsk behandling och närbesläktade frågor

Religiös och etisk hållning när det gäller medicinsk behandling och närbesläktade frågor

En översikt över Jehovas vittnens officiella hållning när det gäller läkarvård, användning av eget blod under behandlingar och fraktioner som utvunnits ur någon av blodets huvudkomponenter.

 


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.